Evropska komisija je za obdobje 2021-2027 predlagala evropski proračun v vrednosti 1.135 milijard evrov v obveznostih, izraženo v cenah iz leta 2018. Foto: BoBo
Evropska komisija je za obdobje 2021-2027 predlagala evropski proračun v vrednosti 1.135 milijard evrov v obveznostih, izraženo v cenah iz leta 2018. Foto: BoBo
Jean-Claude Juncker
Kmetijstvo
Večji rez v denar za kmetijstvo je vznejevoljil predvsem Francijo. Foto: MMC RTV SLO/Reuters

Nezadovoljne so tako države, ki želijo ohraniti sredstva v okviru kohezijske in skupne kmetijske politike, kot neto plačnice, ki se ne strinjajo z obsegom proračuna, je pojasnil državni sekretar na zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič, ki je Slovenijo zastopal na zasedanju ministrov EU-ja, pristojnih za evropske zadeve.

Slovenijo zelo skrbijo predlagani rezi sredstev za kohezijsko politiko in razvoj podeželja, je povedal. Podrobna stališča bo država oblikovala, potem ko bo znana metodologija za razdelitev kohezijskih sredstev, ki se pričakuje konec meseca.

Sicer pa Slovenija po besedah državnega sekretarja pozdravlja ambiciozen predlog prvega večletnega proračuna Unije po brexitu oziroma dejstvo, da komisija proračuna ni znižala, in pričakuje, da bo komisija zagotovila pošteno razdeljevanje sredstev, saj je proces konvergence eden temeljnih v EU-ju.
Komisar za proračun Günther Oettinger je države pozval k prožnosti in zatrdil, da bo komisija pogajanja vodila transparentno in pošteno, da bi zagotovila posodobitev evropskega proračuna, tako da bo upošteval nove prioritete, kot so migracije in varnost, je še povedal Mirošič.

Precej nezadovoljstva med članicami
To je bila prva politična razprava, države so predstavile svoja okvirna stališča. Največja članica Nemčija je na primer poudarila, da je pripravljena prevzeti več finančne in politične odgovornosti za boljšo Evropo, kot je povedal nemški državni sekretar na zunanjem ministrstvu Michael Roth.

Nemčija po Rothovih besedah pozdravlja dejstvo, da želi Evropa prevzeti več odgovornosti v sektorjih prihodnosti, kot so raziskave, zaščita podnebja in zunanjih mej ter krepitev EU-ja na mednarodni ravni.

Obenem je treba po navedbah nemškega državnega sekretarja poudariti, da je ena temeljnih nalog evropskega proračuna zmanjšati gospodarske in socialne neenakosti, pri čemer pozdravljajo tesnejšo povezavo med kohezijsko politiko in vladavino prava.

Francija se je pričakovano izrekla proti rezom skupne kmetijske politike, ki jih je predlagala komisija. Francosko odločno in globoko nestrinjanje z drastičnimi rezi kmetijske politike je v Bruslju potrdila ministrica za evropske zadeve Nathalie Loiseau.

Evropska komisija je predlagala po svoji oceni "razumen, realističen, pragmatičen in odgovoren" proračun za obdobje 2021-2027, ki naj bi omogočil ambiciozen nov začetek EU-ja brez Britanije. Predlagala je obseg 1,11 BND-ja Unije, medtem ko zdajšnji znaša približno odstotek BND-ja.

Različni rezi
Za kohezijo, ki je tradicionalno namenjena zmanjševanju razlik med bogatimi in revnimi regijami ter se pogosto opisuje kot glavna naložbena politika EU-ja, je predlaganih približno 331 milijard evrov, izraženo v stalnih cenah. Komisija trdi, da gre za sedemodstotni rez v primerjavi z zdajšnjim stanjem.

Za skupno kmetijsko politiko je predlaganih 324 milijard evrov, izraženo v stalnih cenah. Komisija govori o petodstotnem rezu. Razlika med predlaganim in zdajšnjim večletnim proračunom za skupno kmetijsko politiko je po besedah evropskega komisarja za kmetijstvo Phila Hogana 17 milijard evrov.

Prva politična razprava o proračunskem predlogu je sicer pokazala, da je dogovor do evropskih volitev maja prihodnje leto, kar si želi komisija, malo verjeten.