Prav tako primerjava zaposlenih v dejavnostih javnega sektorja na 100.000 prebivalcev kaže, da ima Slovenija manj zaposlenih glede na povprečje EU-ja. Izjema je dejavnost izobraževanja, kjer je število zaposlenih po tej primerjavi približno na ravni EU-27. Foto: MMC RTV SLO
Prav tako primerjava zaposlenih v dejavnostih javnega sektorja na 100.000 prebivalcev kaže, da ima Slovenija manj zaposlenih glede na povprečje EU-ja. Izjema je dejavnost izobraževanja, kjer je število zaposlenih po tej primerjavi približno na ravni EU-27. Foto: MMC RTV SLO

Kot kaže primerjava, s katero se je seznanila vlada, je še najbliže delež zaposlenih v dejavnosti izobraževanja, medtem ko je v zdravstvu in socialnem varstvu v Sloveniji manj zaposlenih kot v EU-ju na splošno. Po drugi strani pa primerjava kaže, da v Sloveniji delež zaposlenih v vseh dejavnostih javnega sektorja narašča, medtem ko za povprečje EU-ja to ne velja.

V Sloveniji v 10 letih več zaposlenih, v EU-ju delež zaposlenih padal
V Sloveniji se je delež zaposlenih v javni upravi povečal med letoma 1997-2007, medtem ko je v EU-ju ta delež upadel. Še vedno pa je delež zaposlenih v javni upravi glede na vse zaposlene v Sloveniji med najnižjimi.

V izobraževanju Slovenija blizu povprečja EU
Delež zaposlenih v izobraževanju je za Slovenijo zelo blizu ravni povprečja EU-27. Medtem ko ta delež na ravni EU-ja stagnira, je v Sloveniji v porastu. Delež zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu pa v Sloveniji močno odstopa navzdol od povprečja EU-ja. Za dejavnost druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti pa je v Sloveniji v tej dejavnosti zaposlena le tretjina, kar je manj kot povprečje EU-ja.

Od leta 2008 v civilnem delu manj zaposlitev, več v necivilnem
Gibanje števila zaposlenih v Sloveniji v obdobju od 1. januarja 2008 do 1. maja 2010 sicer kaže, da se je število zaposlitev v civilnem delu organov državne uprave znižalo za 295 zaposlitev. V generalštabu Slovenske vojske se je v tem času število zaposlenih povečalo za 525, v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij za 60, v policiji pa za 46.