Večgeneracijski center Skupna točka. Foto: ZPMS Moste-Polje

"Evropa se danes sooča z demografskimi spremembami brez primere," te besede so uvod v zeleno knjigo Evropske komisije, v kateri nas soočajo z demografskimi spremembami, in te zahtevajo novo solidarnost med generacijami.

Bolj ali manj nov družbeni pojav v EU-ju so večgeneracijska središča, ki zagotavljajo dve ključni področji sožitja v skupnosti: kakovostno staranje in solidarnost med mladimi ter starimi generacijami v zdajšnjih okoliščinah, ko tradicionalni vzorci sožitja ne zadoščajo več in se delež starejšega prebivalstva hitro povečuje.
Eno izmed načel večgeneracijskih centrov je tudi lokalno načelo, ki je namenjeno celotnemu prebivalstvu koherentne lokalne skupnosti.

V Ljubljani so na začetku februarja pred dvema letoma odprli Večgeneracijski center Skupna točka, ki sta ga Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in Slovenska filantropija vzpostavili z namenom povezovanja lokalne skupnosti ter pomagati ranljivim skupinam. Centri delujejo na petih lokacijah – v Ljubljani na dveh lokacijah, na Vrhniki, v Logatcu in v Grosuplju – in so stičišče znanj in dejavnosti.

Da so centri Skupna točka dobro sprejeti in da jih ljudje radi obiskujejo ter se vanj radi tudi vračajo, pravi vodja projekta Skupna točka, Tanja Petek. "V dveh letih je center Skupna točka na vseh petih lokacijah obiskalo skoraj 8.500 ljudi. Z vsebino programov se vedno odzivamo na potrebe naših obiskovalcev. Pripravljamo različne delavnice za otroke in za starše, zelo je obiskana telovadba za upokojence, potekajo tudi tečaji slovenskega jezika za tujce, ustvarili smo skupine za brezposelne, pomembno pa je, da so vse te dejavnosti brezplačne," dodaja Tanja Petek.

Večgeneracijske centre Skupna točka zelo radi obiskujejo otroci, saj za njih poteka učna pomoč. Ponujajo jim tudi tečaje angleščine in improvizacije, pohvalijo pa se lahko še z gledališko skupino. Velikokrat zavijejo k njim tudi starši predšolskih otrok, saj skupaj s prostovoljci izvajajo delavnice o vzgoji.

Kljub sofinanciranju Republike Slovenije in EU-ja iz Evropskega socialnega sklada, ta je za delovanje projekta prispeval 460.000 evrov, ter ob podpori občin, pa morajo centri, ki so odprti vsak delovni dan, iskati dodatne vire za izvajanje kakovostnih programov. Kako jim to uspeva? Tanja Petek: "Ker želimo programe pripraviti res kakovostno, delujemo tudi z različnimi organizacijami, kot so vrtci, šole, zdravstveni domovi. Pomoč donatorjev in veliko podporo občin je treba iskati, saj državna sredstva in sredstva iz Evropskega socialnega sklada žal prihajajo z zamikom in so strogo namenjena točno določenim stroškom."

Projekt Skupna točka se bo iztekel leta 2021 in Tanja Petek pravi, da se bodo tudi v prihodnje odzivali na potrebe obiskovalcev. Del programa v Logatcu je tako namenjen tudi povezovanju prosilcev za mednarodno zaščito, seveda pa bodo še naprej namenili največ pozornosti otrokom, starejšim in staršem.