Volitve v Evropski parlament bodo 26. maja. Foto: BoBo

Organizator volilne kampanje mora najpozneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah odpreti poseben transakcijski račun, na katerem mora zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje in z njega poravnati vse stroške. Rok za odprtje računa se torej izteče danes, v vsakem primeru pa morajo organizatorji odpreti račune, še preden opravijo prvo transakcijo, namenjeno kampanji.

Podatke o transakcijskem računu in organizatorju kampanje morajo predlagatelji list kandidatov predložiti najpozneje 26. aprila, ko se tudi izteče rok za vložitev kandidatur. Isti dan se bo tudi uradno začela volilna kampanja, ki se bo končala 24. maja opolnoči.
Po zakonu o volilni in referendumski kampanji stroški kampanje za volitve v Evropski parlament ne smejo preseči 0,40 evra na posameznega volilnega upravičenca v državi, kar pomeni približno 680.000 evrov.

Medtem ko za druge volitve velja, da organizator volilne kampanje ne sme pridobivati sredstev za volilno kampanjo od tujcev, pa za volitve v Evropski parlament velja izjema. Tako lahko pridobijo sredstva iz prispevkov državljanov držav članic Evropske unije pod enakimi pogoji, kot veljajo za domače fizične osebe, kar pomeni, da prispevki fizične osebe ne smejo presegati desetih povprečnih mesečnih bruto plač.