Projekt je namenjen skladnejšemu regionalnemu razvoju in spodbujanju zaposlovanja težje zaposljivih oseb. Foto: MMC RTV SLO
Projekt je namenjen skladnejšemu regionalnemu razvoju in spodbujanju zaposlovanja težje zaposljivih oseb. Foto: MMC RTV SLO


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov dela, materiala in opreme podjetjem za novo zaposlene težje zaposljive osebe ter stroškov dela podjetjem za inštruktorje oziroma mentorje, ki so že zaposleni, za obdobje največ osem mesecev, je razvidno iz razpisa.

Razpis na spletni strani Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Zaposlitev mora biti povezana z izvedbo projekta socialnega podjetništva, upravičeni stroški pa so bruto plača za zaposlene v podjetju ter stroški materiala in opreme pri izvajanju projekta.
Najvišja dovoljena stopnja sofinanciranja lahko znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov plač ustvarjenih delovnih mest, povezanih z izvajanjem projekta, vendar ne več kot 600 evrov na zaposlenega mesečno, skupaj ne več kot 30.000 evrov oziroma 100 odstotkov stroškov materiala in opreme, piše v razpisu. Vrednost skupnega sofinanciranja projekta podjetju ne more biti višja kot 50.000 evrov.

Rok za oddajo vlog je 16. avgust 2011 do 12. ure.