Pred vključitvijo investitorja v postopek prodaje se lahko zahtevajo dodatne informacije o njem kot tudi o predvidenem načinu financiranja nakupa, so navedli v banki. Foto: BoBo
Pred vključitvijo investitorja v postopek prodaje se lahko zahtevajo dodatne informacije o njem kot tudi o predvidenem načinu financiranja nakupa, so navedli v banki. Foto: BoBo

Portfelj vsebuje dobro razpršene problematične terjatve prodajalca do različnih podjetij, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz banke.

Postopek je v začetni fazi. V njem banki svetuje družba PwC svetovanje, kjer zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije.

Abanka in PwC si pridržujeta pravico, da pred vključitvijo investitorja v postopek prodaje po lastni presoji od njega zahtevata dodatne informacije o njem kot tudi o predvidenem načinu financiranja nakupa, so navedli v banki.

Abanka je v prvem četrtletju letos ustvarila 17 milijonov evrov čistega dobička, kar je 15,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Nižji dobiček je predvsem posledica manj ukinjenih oslabitev in rezervacij.