So z dampinškimi cenami privabljali kupce? Foto: BoBo
So z dampinškimi cenami privabljali kupce? Foto: BoBo

Agencija za varstvo konkurence je v preiskavi ugotavljala, ali je Geoplin kršil zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, torej, ali je zlorabil prevladujoč položaj na trgu. To pa med drugim pomeni določanje nepoštenih cen, uporabo neenakih pogojev za primerljive posle z drugimi sopogodbeniki ali zahtevo, da se za sklepanje pogodb sprejmejo dodatne obveznosti.

V družbi Geoplin so potrdili preiskavo, v skopem elektronskem sporočilu pa le zapisali, da drugih informacij ne dajejo. Neuradno smo izvedeli, da naj bi Geoplin morebitnim novim kupcem postavil prenizko ceno za plin in tako domnevno zlorabil položaj na trgu.

Geoplin dobavo zemeljskega plina gospodinjstvom in drugim manjšim uporabnikom zagotavlja prek lokalnega trgovca z zemeljskim plinom. Na Vrhniki, recimo, je to Komunalno podjetje, kjer priznavajo, da imajo zaradi dolgoročne desetletne pogodbe z Geoplinom težave.

Agencija za varstvo konkurence je že februarja preiskovala tudi druga podjetja, ki se ukvarjajo z distribucijo plina, med njimi vrhniško komunalno podjetje. Dodajmo, da je Geoplin ključni in največji dobavitelj zemeljskega plina v Sloveniji, posluje pa tudi v tujini.