Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

"Najprej slišijo bobnenje in tresenje tal v zaporedju približno od pet do 10 sekund. Posebno to občutijo v nočnem času med 22. in 6. uro. Miniranje se izvaja približno štirikrat dnevno, in sicer dvakrat ponoči in dvakrat čez dan. Miniranje jih vznemirja in tako poseže v njihovo telesno in duševno celovitost," so težave okoliških prebivalcev strnili v organizaciji Alpe Adria Green.

V organizaciji sumijo, da se pri gradnji železniške povezave med Divačo in Koprom pojavljajo nezakonita dela, kar utemeljujejo s tem, da izvajalca, družbi Kolektor in Yapi Merkezi, prebivalcev vasi Črni Kal in Gabrovice pri Črnem Kalu nista pravočasno obvestili o nameravanem miniranju in o pomenu znakov iz uporabljene sirene.

V krogu ogroženega območja se morajo, kot navajajo v organizaciji, slišati zvočni opozorilni signali. "Izvajalec miniranja bi moral jasno opozoriti na miniranje in pomen sirene, pa vendar tega ni storil," so izpostavili.

"Miniranje se je izvajalo najmanj od 21. junija, ko smo postali občani pozorni na miniranje in na predhodno neznano tuljenje sirene. Tuljenje sirene smo pripisali vožnji vozila na nujni vožnji. Prav tako smo miniranje povezovali z bližnjima kamnoloma. Občani nismo bili predhodno seznanjeni s signali siren in njihovim pomenom. Motenje miru je ob miniranju postalo neznosno," so povzeli izjavo enega od okoliških prebivalcev.

Vas Gabrovica pri Črnemu Kalu leži na pobočju Kraškega roba pod viaduktom avtoceste Ljubljana–Koper, najbližja hiša pa je od drugega predora na trasi oddaljena 433 metrov. Zaselek Katinara je oddaljen okoli 830 metrov, so navedli.

Projektno podjetje 2TDK zagotavlja, da izvajalci pri gradnji drugega tira upoštevajo vsa priporočila, strokovna merila in omejitve, ki veljajo pri gradnji, "pri tem pa v največji mogoči meri upoštevamo tudi mnenja krajanov in okoljevarstvenih organizacij".

Zavrnili so navedbe AAG-ja, da poročilo o vplivih na okolje miniranje na drugem tiru omejuje na čas med 8. in 14. uro. "Glede na okoljevarstveno soglasje ta časovna omejitev velja za miniranje na odprtih delih trase v bližini stanovanjske pozidave. Izvajalec tudi ves čas opravlja meritve, na podlagi katerih se ugotavlja, da pri delih ni čezmernih obremenitev okolja s hrupom niti se ne presega drugih mejnih vrednosti izpustov (vibracije, tresenje)," so pojasnili za STA in dodali, da bodo kljub temu zagotovili dodatne merilne naprave, ki bodo nameščene tudi zunaj vplivnega območja.

"Prav tako skupaj z deležniki iščemo rešitve glede količine razstreliva in količine odstrela, s katerim bi omilili učinek zvoka pri miniranju v nočnem času," so dodali. Družba 2TDK sicer o pereči problematiki vodi dialog s krajani.

Skupaj s predstavniki Mestne občine Koper, predstavniki izvajalca del in inženirjem so na sestanku prebivalce seznanili, kako poteka miniranje in zakaj je pri gradnji predorov to ena izmed metod, ki jih uporabljamo. "Seznanjeni so bili tudi z delovanjem opozorilne zvočne sirene, za katero pa so nekateri menili, da je še bolj moteča kot samo miniranje," so zavrnili očitke AAG-ja in dodali, da bodo srečanja s krajani nadaljevali.

Izvajalci gradbenih del so sicer izkop glavne cevi predora Beka začeli maja. Predorska cev drugega najdaljšega predora na drugem tiru železniške proge Divača–Koper bo dolga dobrih šest kilometrov.