Zadnja cena naložbe 1,428 milijarde evrov, kar je nad zavezo, ki jo je Teš dal ob podpisu poroštvene pogodbe z državo - 1,3 milijarde evrov. Foto: BoBo
Zadnja cena naložbe 1,428 milijarde evrov, kar je nad zavezo, ki jo je Teš dal ob podpisu poroštvene pogodbe z državo - 1,3 milijarde evrov. Foto: BoBo
Holding Slovenske elektrarne
V Holdingu Slovenske elektrarne zagotavljajo, da bodo dogovor, kako poravnati račune do Alstoma, sklenili do prihodnjega tedna. Foto: BoBo
Alstom znova grozi z odhodom z gradbišča

Alstom je namreč napovedal, da bo zaradi neporavnanih obveznosti - gre za dva zapadla računa iz prejšnjega meseca v skupni višini 10,367 milijona evrov - 19. decembra začel suspenz del. Lastnik Termoelektrarne Šoštanj, Holding slovenske elektrarne, pojasnjuje, da Alstom to možnost po pogodbi ima, vendar: Tako mi kot verjetno tudi Teš si nikakor ne želimo, da bi prišlo do suspenza, zato bomo naredili vse, kar je mogoče, da bi v okviru danih finančnih možnosti prišli do dogovora, ki bo zadovoljil vse strani."

Teš trenutno sredstev za poplačilo zapadlih računov nima, vendar, zagotavljajo v HSE-ju, z vsemi partnerji pri projektu potekajo intenzivni dogovori o načinu rešitve nastalega položaja.

Najprej verodostojen noveliran investicijski program
"Vse pogodbene obveznosti bo poravnal investitor Teš, HSE pa mu bo zagotovil potrebna sredstva takoj, ko bo z vsemi partnerji pri projektu dogovorjen način rešitve nastale situacije, za kar pa je med drugim potreben realen in verodostojen šesti noveliran investicijskih program, verificiran tudi pri organih nadzora Teša in HSE, ki bo dal realno sliko o projektu," poudarjajo v HSE-ju.

Na vprašanje, kje bodo poiskali finančna sredstva za poravnavo dolgov, so v HSE-ju odgovorili, da je o konkretnih rešitvah še prezgodaj govoriti, ker z vsemi partnerji pri projektu še potekajo intenzivni dogovori o načinu rešitve nastalega položaja.

Sindikat grozi s stavko in zahteva pogovor s Košorokom
Izvršni odbor sindikata Termoelektrarne Šoštanj se je medtem preimenoval stavkovni odbor. Od generalnega direktorja HSE-ja Blaža Košoroka zahtevajo, da do torka pride v Teš in pojasni svoje poglede na vlogo družbe v skupini HSE. V sindikatu so namreč prepričani, da so nastale težave zaradi omenjenega suspenza resne in da je treba resno ter odgovorno pristopiti k njihovemu reševanju.

Po mnenju sindikata želijo odgovorni v HSE-ju vso krivdo za nastale razmere naprtiti Tešu, kar je za delavce nesprejemljivo. "Ta suspenz lahko pomeni nepopravljivo škodo za Teš kakor tudi za celotno skupino HSE in slovensko energetiko," pa pravijo predstavniki sindikata.

Pogovori z bankami že tečejo
Košorok je sicer v torek v Odmevih povedal, da pogovori z bankami že potekajo, najverjetneje pa da bo treba storiti tudi reprogram posojil in še kaj drugega. Za sredstva bo jamčil HSE, država že jamči za 440 milijonov evrov vredno posojilo Evropske investicijske banke. Ob tem je dodal, da je njegova ključna naloga, da zagotovi, da se državno poroštvo ne unovči.

Košorok se bo v prihodnjih dneh srečal tudi s protikorupcijsko komisijo, kjer so Teš 6 označili kot enega prvih projektov, ki bi ga bilo treba celoviteje pogledati. HSE je po njegovih pojasnilih opravil določene interne preiskave, vidijo, kje se strani lahko stičejo, je pa naloga preiskovalnih organov, da stvari preiskujejo.

Zadnja cena naložbe 1,428 milijarde evrov
Teš je sicer šesti noveliran investicijski program za šesti blok konec oktobra poslal na ministrstvo za infrastrukturo in prostor, torej v roku, ki mu ga je za to postavila vlada. Iz dokumenta izhaja, da je zadnja cena naložbe 1,428 milijarde evrov, kar je nad zavezo, ki jo je Teš dal ob podpisu poroštvene pogodbe z državo; takrat so v Tešu zagotavljali, da je 1,3 milijarde evrov zadnja cena šestega bloka.

Doslej je bilo za projekt Teš 6 plačane približno 1,1 milijarde evrov, od tega približno 340 milijonov lastnih sredstev, preostalo pa iz naslova posojil.

Alstom znova grozi z odhodom z gradbišča