Na gradbišču je bilo hkrati največ 1.469 delavcev. Foto: BoBo
Na gradbišču je bilo hkrati največ 1.469 delavcev. Foto: BoBo

V zadnjih mesecih je število delavcev na gradbišču Teša 6 največje in dosega zavidljivo povprečno število 1.302 delavca na dan, kar je za tako majhno delovno površino velik zalogaj tako z vidika varnosti pri delu kot same organizacije. V tem obdobju je bilo maksimalno dnevno število delavcev na gradbišču 1.496.

Vodstvo Termoelektrarne Šoštanj


Celotno gledano je projekt šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) izveden v 80 odstotkih, medtem ko so pogodbe sklenjene v približno 96 odstotkih, so ocenili v vodstvu Teša. Med sklenjenimi pogodbami jih je bilo 82 odstotkov že plačanih, in sicer v skupnem znesku dobre milijarde evrov.

V vodstvu zatrjujejo, da bo končna vrednost naložbe nižja, kot je bila objavljena v času preseka stanja maja letos. Razvidna bo iz noveliranega investicijskega programa, ki bo temeljil na "realni oceni trenutnega stanja", znanih okoliščinah in začrtanih ciljih, dodajajo.

"Težka pogajanja"
Novelirani investicijski program mora biti končan do konca oktobra in bo povzemal vse spremembe v projektu, vključno z rezultati pogajanj z Alstomom. "Teš v prihodnosti čaka še kar nekaj težkih pogajanj na različnih paketih opreme, in ne samo z dobaviteljem Alstomom," so pojasnili v šoštanjski termoelektrarni.

Teš: Projekt optimiziramo
V vodstvu so izpostavili, kaj vse so storili pod novim direktorjem Petrom Dermolom za optimizacijo vodenja in izvajanja projekta. Med pomembnejše ukrepe so uvrstili "učinkovito reorganizacijo in kadrovsko okrepitev projektne ekipe", "stroškovno optimizacijo, dosledno izvajanja pospešitvenih del, intenzivnejšo koordinacijo na gradbišču" ter "povečan in dosleden nadzor nad finančnimi sredstvi".

Pozitivni učinki "čim prej"
Projektna skupina se z vsemi izvajalci del zavzema, da bi dela končali do 26. junija 2015, kar je več kot pet mesecev prej, kot je bilo predvideno na podlagi preteklih sprejetih odločitev oziroma aneksov. Želja in interes družbe je, da čim prej zažene proizvodnjo električne energije in s tem začne dosegati pozitivne učinke, kar je prednostnega značaja tako "s finančnega kot z okoljevarstvenega stališča".

Kako potekajo dela na gradbišču
Dela na Tešu 6 hkrati potekajo na več različnih sistemih. 93 odstotkov del je končanih na hladilnem sistemu, trenutno izvajajo montažo pršišča. Na tlačnem delu kotla, kjer je končanih 90 odstotkov del, nameravajo tlačni preizkus izvesti decembra letos.

Na turbini sta stator in rotor že nameščena, trenutno potekajo montaža parovodov in gradnja vročevodov, centriranje in povezovanje vseh delov turbine. Preostala oprema je v postopku montaže, ki bo po navedbah vodstva omogočila začetek hladnih zagonskih preizkusov novembra letos.

Montaža sistema transporta premoga in transporta produktov (pepel, sadra), pa poteka skladno s terminskim načrtom in bo končana julija prihodnje leto, napovedujejo.

V zadnjih mesecih je število delavcev na gradbišču Teša 6 največje in dosega zavidljivo povprečno število 1.302 delavca na dan, kar je za tako majhno delovno površino velik zalogaj tako z vidika varnosti pri delu kot same organizacije. V tem obdobju je bilo maksimalno dnevno število delavcev na gradbišču 1.496.

Vodstvo Termoelektrarne Šoštanj