Fotografija je simbolična. Foto: BoBo/Srdjan Živulović
Fotografija je simbolična. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja bodo krajši in preprostejši, zlasti v neproblematičnih primerih. "Kjer bodo investitorji pridobili vso potrebno dokumentacijo in dokazila pravice graditi in kjer sosedje oziroma stranski udeleženci temu ne bodo nasprotovali, je mogoče gradbeno dovoljenje dobiti v instrukcijskem roku 30 dni," je povedal minister za okolje Andrej Vizjak.

Sorodna novica Vizjak: Z novim zakonom do gradbenega dovoljenja tudi v 30 dneh

30 dni ‒ to ni mogoče, pravijo na zbornici za arhitekturo, saj so upravni postopki v velikem zaostanku.

Poenostavljeno bo pridobivanje uporabnega dovoljenja pri enostanovanjskih hišah, dovolj bo izjava, da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo.

Dopolnjujejo se odločbe o legalizaciji. Državni sekretar Robert Rožac je pojasnil: "Tako da se omogoči legalizacija tudi za dele objekta. Hkrati je jasno določeno, da mora biti nelegalen objekt dokončan, da je mogoče izdati odločbo o legalizaciji, ki se šteje za uporabno dovoljenje."

Uveden bo nov pojem: "Manjša rekonstrukcija, kar premošča vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo."

Za ta dela ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja, morali pa bodo sodelovati usposobljeni strokovnjaki. Arhitekti menijo, da bodo imeli privilegiran položaj gradbeni inženirji, celo več, prepričani so, da se pooblaščenim arhitektom preprečuje, da bi nastopali kot vodje gradnje.

S kompromisom pa so zadovoljni na zbornici za gradbeništvo pri GZS-ju, predvsem pa jih veseli, kot pravi Gregor Ficko, napovedana digitalizacija. Zlasti pri zakonu o urejanju prostora, kjer naj bi "pospešilo postopke okrog umeščanja v prostor teh infastrukturnih in drugih za državo pomembnih projektov, ker ti postopki pri nas potekajo izredno, izredno dolgo".

Tudi 10 let. In da ne bo veselje prezgodnje, zakon še ni sprejet in v veljavi ne bo pred začetkom prihodnjega leta.

Kakšne spremembe prinaša novi gradbeni zakon?