Bo pri Krškem zrasel NEK 2? Foto: BoBo
Bo pri Krškem zrasel NEK 2? Foto: BoBo

V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) so pojasnili, da se bodo ravnali po odločitvah in napotilih Agencije RS za okolje (Arso). Časovni potek delovanja je težko napovedati, tako da težko napovedo, koliko časa jim bo to vzelo, so dodali.

Upravno sodišče je januarja ugodilo tožbi nevladnih okoljskih organizacij Pravnoinformacijski center nevladnih organizacij – PIC, Focus in Umanotera ter odpravilo odločitev Arsa iz leta 2017, da za podaljšanje delovanja z 40 na 60 let, in sicer do leta 2043, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. Arso je moral o podaljšanju delovanja elektrarne, ki prispeva tretjino v Sloveniji proizvedene električne energije, presojati znova. Tokrat je odločitev spremenil.

Nevladniki: Javnost naj komentira

Nevladne organizacije so že po odločitvi upravnega sodišča spomnile, da bo treba ob presoji vplivov na okolje pripraviti okoljsko poročilo, dati javnosti možnost komentiranja, izvesti pa bo treba tudi čezmejno presojo.

Podaljšanje obratovanja je povezano tudi z gradnjo suhega skladišča radioaktivnih odpadkov. Foto: BoBo
Podaljšanje obratovanja je povezano tudi z gradnjo suhega skladišča radioaktivnih odpadkov. Foto: BoBo

Arso je v sklepu navedel, da je podaljšanje dovoljenja neločljivo povezano tudi z gradnjo suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gradivo. NEK je v postopku pojasnil, da je gradnja suhega skladišča nujna in neizogibna ter neodvisna od delovanja jedrskega objekta. "Pri podaljšanju življenjske dobe se bo količina izrabljenega jedrskega gradiva povečala za 50 odstotkov, za kar je treba zagotoviti primerno skladiščenje, ki ga nosilec nameravanega posega očitno že v obstoječem stanju ne more zagotoviti," pa so ob tem dodali na agenciji.

Priprave na gradnjo NEK-a 2

Generalni direktor Gen energije Martin Novšak je sicer že maja zagotovil, da lahko v primeru odločitve Arsa, da je potrebna presoja vplivov NEK-a na okolje, postopke izpeljejo v navedenih rokih in dokažejo pomembnost in predvsem koristnost NEK-a.

Sočasno s postopki za podaljšanje dobe trajanja prvega bloka pa Gen energija, polovična lastnica NEK-a, že dalj časa pripravlja vse potrebno, da bi lahko zgradili tudi drugi blok jedrske elektrarne. Odločitev o morebitni gradnji naj bi sprejeli do leta 2027, so v preteklih mesecih večkrat zagotovili pristojni na ministrstvu za infrastrukturo.