Banke so v prvih treh mesecih ustvarile dobrih 128 milijonov evrov čistega dobička. Foto: EPA
Banke so v prvih treh mesecih ustvarile dobrih 128 milijonov evrov čistega dobička. Foto: EPA
plačilna kartica
Kreditna aktivnost gospodinjstev se povečuje. Foto: Reuters
false
Izboljšala se je kakovost bančnih naložb. Foto: Reuters

Iz najbolj sveže mesečne informacije o poslovanju bank, ki jo je danes objavila Banka Slovenije (BS), je razvidno, da so banke v prvih treh mesecih letošnjega leta sprostile za 15,7 milijona evrov oslabitev in rezervacij, kar je 14 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Čiste obresti so bile v tem obdobju s 161,5 milijona evrov za 6,8 odstotka nižje kot v lanskem prvem trimesečju, neobrestni prihodki pa so v tej primerjavi narasli za 3,8 odstotka, na 121,6 milijona evrov.

Bruto dohodek bank je bil z 283,1 milijona evrov za 2,5 odstotka nižji kot v prvem četrtletju lani, operativni stroški pa so bili s 157,6 milijona evrov nižji za 0,3 odstotka.

Povečanje bilančne vsote bank
Marca se je končalo večletno krčenje bilančne vsote bančnega sistema. Ta se je v tretjem letošnjem mesecu povečala za nekaj manj kot 617 milijonov evrov na 37,6 milijarde evrov, kar je 1,5 odstotka več kot pred enim letom. V prvih treh mesecih skupaj se je bilančna vsota povečala za skoraj 558 milijonov evrov.

Marčevski prirast je po pojasnilih BS-a posledica zadolžitve slovenskih bank pri ECB-ju in drugih centralnih bankah evrskega območja, kjer so si sredstva izposodila na zadnji dražbi operacije dolgoročnega refinanciranja TLTRO II.

Dodatno je k nadpovprečni rasti bilančne vsote prispevalo tudi povečanje vlog nebančnega sektorja, zlasti vlog nefinančnih družb. Vloge nebančnega sektorja so bile konec marca s 26,5 milijarde evrov na 5,4 odstotka višji ravni kot pred letom dni. Rast vlog podjetij je bila 10,5-odstotna, rast vlog gospodinjstev pa 6,1-odstotna.

Več posojil nebančnemu sektorju
Krepijo se še naprej tudi posojila nebančnemu sektorju. Konec marca je bil obseg posojil medletno večji za tri odstotke in se je ustavil pri 20,6 milijarde evrov. Rast posojil podjetjem je bila v medletni primerjavi 2,3 odstotka, čeprav se je obseg posojil nefinančnim družbam marca zmanjšal za skoraj 80 milijonov evrov.

Banke nadalje povečujejo posojilno aktivnost do gospodinjstev, saj se dinamika rasti posojil temu sektorju nadalje krepi. Obseg posojil gospodinjstvom je bil marca medletno višji za 6,5 odstotka, k čemur po pojasnilih Banke Slovenije prispevata tako rast stanovanjskih posojil kot pospešena rast potrošniških posojil.

Kakovost bančnih naložb se je izboljševala tudi v prvem letošnjem četrtletju. Delež terjatev v zamudi nad 90 dni je bil marca 5,2 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj kot konec 2016 in za kar 6,7 odstotne točke manj kot konec 2014. Njihov obseg je bil pri 1,8 milijarde evrov.