Slovenska podjetja nadaljujejo dobičkonosno poslovanje. Foto: Pixabay
Slovenska podjetja nadaljujejo dobičkonosno poslovanje. Foto: Pixabay
cinkarna
Cinkarni je dobiček poskočil nad pričakovanji. Foto: BoBo
Petrol
Višje cene nafte so Petrolu močno povečale prihodke. Foto: BoBo
false
Abanki so rezervacije požrle del dobička. Foto: Reuters


Cinkarna Celje je v prvem četrtletju ustvarila 45,1 milijona evrov čistega prihodka od prodaje, kar je 11 odstotkov več kot v lanskem obdobju in 20 odstotkov nad načrti. Čisti dobiček je dosegel sedem milijonov evrov, potem ko je bil v lanskem obdobju pri 0,9 milijona evrov, je danes objavila družba.

"Ključna razloga za odlične rezultate sta naraščajoče cene in količine pigmenta titanovega dioksida, proizvodnja je v celoti razprodana," je navedel generalni direktor Cinkarne Celje Tomaž Benčina. Mednarodno gospodarsko okolje je bilo v prvem četrtletju stabilno in vzpodbudno, nižanje cen pa pričakujejo v drugem in naslednjih četrtletjih, zato so marže in dobičkovne stopnje v prvi četrtini leta zelo visoke.

"Ob nadaljevanju trenutnih specifičnih razmer v verigi vrednosti pigmenta dioksida pričakujemo stabilizacijo marž in z njo donosnosti predvsem zaradi postopne prilagoditve nabavnih cen. Uprava podjetja ocenjuje, da je poslovni načrt za leto 2017 realno dosegljiv in da je podjetje z doseženim v prvem četrtletju zanesljivo na poti njegove uresničitve," je še dejal Benčina.

Cinkarna je v prvem trimesečju letos izvozila za 38,4 milijona evrov izdelkov, 10 odstotkov več kot v istem obdobju lani, pričakujejo pa, da bo donosnost prodaje v nadaljevanju leta ostala na podobni ravni. Družba dolgov nima.

Petrol močno povečal prodajo, manj dobiček
Skupina Petrol je v prvem četrtletju letos ustvarila 1,1 milijarde evrov prihodka od prodaje, kar je 34 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja je porasel za tri odstotke, na 21,3 milijona evrov, čisti dobiček pa za 15 odstotkov, na 16,1 milijona evrov, je objavil Petrol.

Med razlogi za višji prihodek so po navedbah družbe višje cene nafte, ki je bila v prvih treh mesecih 58 odstotkov dražja kot v istem obdobju leta 2016. Prilagojeni bruto poslovni izid (razlika med prihodki od prodaje in nabavno vrednostjo prodanega blaga) je znašal 92,5 milijona evrov, kar je osem odstotkov več kot v istem obdobju lani. Dobiček skupine pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) se je zvišal za štiri odstotke na 32,7 milijona evrov.

Matična družba Petrol je v prvem četrtletju ustvarila 936,7 milijona evrov prihodka od prodaje oz. skoraj 39 odstotkov več kot v lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja je porasel za nekaj manj kot 23 odstotkov, na 18,2 milijona evrov, čisti dobiček za več kot 64 odstotkov, na 12,4 milijona evrov.

Skupina je v četrtletju prodala 756.100 ton proizvodov iz nafte, kar je šest odstotkov več kot v prvih treh mesecih leta 2016. Od tega so v Sloveniji prodali 377.800 ton tekočih goriv in 9.400 ton drugih proizvodov iz nafte. Prodaja pogonskih goriv (motornih bencinov in dizelskega goriva) je bila devet odstotkov višja kot v istem obdobju lani.

Na trgih jugovzhodne Evrope so prodali 159.200 ton proizvodov iz nafte (pet odstotkov manj na medletni ravni), na trgih EU-ja pa 209.700 ton proizvodov iz nafte (26 odstotkov več). Obvladovana družba Petrol – Oti – Slovenija je prodala 2.500 ton proizvodov iz nafte (pet odstotkov več).

Abanki rezervacije pobrale dobiček
Druga največja slovenska banka, Abanka, je v prvem četrtletju letos ustvarila 17 milijonov evrov čistega dobička, kar je 15,8 odstotka manj kot v istem obdobju lani. Nižji dobiček je predvsem posledica za 3,6 milijona manj ukinjenih oslabitev in rezervacij kot v primerljivem obdobju lani. Čiste obresti so upadle za 5,7 odstotka, na 19 milijonov evrov, čiste odpravnine pa so narasle za 5,7 odstotka, na 10,8 milijona evrov.

Banka je nadaljevala racionalizacijo poslovanja in v prvem četrtletju stroške medletno znižala za 5,9 odstotka, na 16,2 milijona evrov.

Posojila strankam, ki niso banke, so konec marca znašala 1,84 milijarde evrov, kar je 0,9 odstotka več kot konec lanskega leta. Posojila pravnim osebam pa so se povečala za 13,4 milijona evrov oz. za 1,4 odstotka, posojila prebivalstvu za tri milijone evrov oz. 0,4 odstotka, posojila samostojnim podjetnikom pa za 621.000 evrov oz. 1,9 odstotka.

Bilančna vsota je konec marca znašala 3,678 milijarde evrov, količnik skupnega kapitala in količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala Abanke pa sta konec marca znašala 25,64 odstotka.

Dober odstotek manjši dobiček zavarovalnicama
Nekoliko slabše rezultate je v prvem trimesečju imela tudi Skupina Triglav, je razvidno iz objav na spletnih straneh na Ljubljanski borzi. Četrtletje je sklenila z 1,1 odstotka manjšim čistim dobičkom, ki je znašal 22,3 milijona evrov (lani v istem obdobju 22,6 milijona evrov). Dobiček pred obdavčitvijo je padel na 25,5 milijona evrov (lani se je v tem obdobju ustavil pri 28,2 milijona evrov).

Premije so zrasle na vseh trgih in na vseh treh segmentih zavarovanj. Obračunana konsolidirana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija znaša 281 milijonov evrov, oz. osem odstotkov več kot v istem obdobju lani. V največjem segmentu, premoženjskih zavarovanjih, se je premija povečala za osem odstotkov, v segmentu zdravstvenih zavarovanj pa za 13 odstotkov. Za desetino se je povečal tudi obseg premij življenjskih zavarovanj. Rast premij je posledica uspešnega zadržanja sredstev iz doživetih polic in večjih vplačil premije. Tudi večjih škodnih dogodkov v prvem letošnjem četrtletju ni bilo.

V Sloveniji je obseg premij zrasel za osem odstotkov v Zavarovalnici Triglav, ostali dve zavarovalnici, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica in Skupna pokojninska družba, pa sta dosegli 13 oziroma 1-odstotno premijsko rast. Povprečna premijska rast trgov izven Slovenije je bila 15-odstotna. Največja, 38-odstotna premijska rast je bila dosežena v Srbiji.

Savi Re dobiček poskočil za skoraj tretjino
Skupina
Sava Re pa je v prvem četrtletju letos po nerevidiranih podatkih ustvarila 9,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 29 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Bruto premija je porasla za 4,2 odstotka in znašala 159,9 milijona evrov. Matična družba Pozavarovalnica Sava je ustvarila 4,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 31,3 odstotka več kot pred letom dni.

Rast premije izvira iz premoženjskih zavarovanj v Sloveniji, pri kateri se je bruto premija zvišala za 4,1 odstotka, na 91,9 milijona evrov, in življenjskih zavarovanj v Sloveniji, kjer je bruto premija porasla za osem odstotkov, na okoli 22 milijonov evrov. Rast so dosegli tudi na premoženjskih (10,1 odstotka) in življenjskih zavarovanjih zunaj Slovenije (13,9 odstotka).

Ker cene pozavarovalnih kritij na mednarodnih pozavarovalnih trgih ostajajo nizke, je padla pozavarovalna premija (za odstotek), tako da so doslej zbrali 32,4 odstotka načrtovane premije za celotno leto 2017. Čisti prihodki od premij so bili s 110,9 milijona evrov za 0,5 odstotka nižji kot v lanskem obdobju.