Počasi plezamo nazaj proti predkriznim ravnem. Foto: EPA
Počasi plezamo nazaj proti predkriznim ravnem. Foto: EPA

Desezonizirani podatki o BDP-ju ob tem kažejo, da je bil v četrtem četrtletju 2015 za 0,6 odstotka višji kot v četrtletju pred tem in za 2,6 odstotka višji kot v četrtem četrtletju 2014. BDP v tekočih cenah je v letu 2015 znašal 38,5 milijarde evrov, kar je nominalno za 3,3 odstotka več kot v letu 2014. Glavno gonilo je bil tudi tokrat izvoz, ki se je lani povečal za 5,2 odstotka.

Prebivalci Slovenije so se končno tudi malce sprostili glede odpiranja denarnic, saj se je domača poraba v zadnjem lanskem četrtletju povečala za 3,7 odstotka in je na letni ravni 2,1-odstotna, s čimer ob izvozu postaja vse pomembnejši dejavnik gospodarske rasti. V zadnjem četrtletju je bila rast porabe gospodinjstev 2,6-odstotna.

Nakupi trajnih dobrin, podatek je pomemben, ker so te dražje in bolje kažejo zaupanje v gospodarsko stanje, so se povečali za 8,1 odstotka, poraba drugih dobrin pa za 1,8 odstotka.

Izdatki države so se v zadnjem četrtletju povečali za tri odstotke. Bruto naložbe so se povečale za 8,1 odstotka, pri čemer so naložbe v spremembe zalog prispevale 0,8 odstotne točke. Bruto naložbe v osnovna sredstva so se povečale za 3,4 odstotka, v gradbene objekte pa so se zmanjšale že tretje četrtletje zapored, tokrat za 3,7 odstotka. Naložbe v opremo in stroje so se povečale za 13,4 odstotka, in sicer zaradi večjih naložb v transportno opremo (rast za 18,6 odstotka), kot tudi zaradi večjih naložb v drugo opremo in stroje (rast za 12,1 odstotka).

Rast izvoza začenja šepati
Močan pospešek rasti je bil tudi tokrat izvoz, ki se je v zadnjem četrtletju okrepil za 3,3 odstotka. Izvoz blaga je bil večji za 2,9 odstotka, izvoz storitev pa za 5,1 odstotka. A se je na drugi strani povečal tudi uvoz, in sicer za 3,9 odstotka; uvoz blaga je bil večji za 4,6 odstotka, uvoz storitev pa se je zmanjšal za 0,4 odstotka.

Tokrat je uvoz rastel hitreje kot izvoz in posledično je to negativno, za 0,1 odstotne točke, zmanjšalo rast BDP-ja. A so hkrati uvozne cene v zadnjem lanskem četrtletju padle veliko bolj kot izvozne , zato so bili pogoji menjave zelo ugodni.

Raste dodana vrednost celotnega gospodarstva
Skupna dodana vrednost gospodarstva se je v četrtem četrtletju zvišala za 3,5 odstotka, torej bolj kot v prejšnjih dveh četrtletjih. Še naprej pa se povečuje dodana vrednost v predelovalnih dejavnostih, tokrat se je zvišala za 5,2 odstotka. V trgovini se je okrepila za 5,4 odstotka, v gostinstvu za 6,3 odstotka. V gradbeništvu se je po drugi strani zmanjšala že peto zaporedno četrtletje, v zadnjem četrtletju za 0,4 odstotka. Neto davki na proizvode so se v tem četrtletju zvišali za dva odstotka.

Skupna dodana vrednost slovenskega gospodarstva se je v letu 2015 povečala za 2,9 odstotka. H gospodarski rasti so največ prispevale predelovalne dejavnosti, in sicer 1,2 odstotne točke.

Lanska gospodarska rast 2,9-odstotna
Lanska gospodarska rast 2,9-odstotna