V združenju za promet so prepričani, da je najbolj smiselno spodbujati konkurenčne cene. Foto: BoBo
V združenju za promet so prepričani, da je najbolj smiselno spodbujati konkurenčne cene. Foto: BoBo
false
Dodatne obdavčitve goriv v obliki "bencinskega centa" ne bo. Foto: Reuters

Uvajanje dodatne davčne obremenitve na ceno goriv ima lahko škodljiv vpliv na višino pobranih dajatev od trošarin.

Peter Gašperšič

Bencinskega centa, ki naj bi poleg letne dajatve za uporabo cest pomagal napolniti vrečo za vzdrževanje cestne in železniške infrastrukture, ne bo. Kot je povedal minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, je z ureditvijo zadovoljen, saj bo denarja za vzdrževanje dovolj. Čez dve leti ga bo predvidoma ostalo tudi za novogradnje.

"Višji davki poberejo manj trošarin"
Minister Gašperšič je še pred kratkim zatrjeval, da za obnovo dotrajanih cest in železnic ni druge možnosti kot uvedba nove dajatve, a z ministrstvom za finance so ugotovili, da to ni najboljša rešitev. "Uvajanje dodatne davčne obremenitve na ceno goriv ima lahko škodljiv vpliv na višino pobranih dajatev od trošarin," je pojasnil minister.

V proračunih za letos in prihodnje leto so zagotovili za vsako leto približno sto milijonov evrov, kolikor je potrebno, da se stanje ne bo slabšalo, še dodatnih nekaj deset milijonov bosta zagotovila nacionalni reformni program in pakt stabilnosti. Gašperšič že čez dve leti tako računa na nove investicije: "Potrebujemo kar nekaj novogradenj različnih obvoznic in odsekov ter modernizacijo, kar nam bodo ta dodatna sredstva omogočila."

"Proračunsko merjenje mišic"
Dogovor pa ni povsem prepričal Združenja občin Slovenije, kot pravi župan Pivke Robert Smrdelj, ta ureditev ni dolgoročna. "Gre za to, da se ne pušča vsakoletnim dogajanjem znotraj proračuna in merjenju mišic posameznih proračunskih porabnikov, koliko sredstev kje ostane, ampak bi moral biti vir financiranja stabilnejši in dolgoročnejši," je opozoril Smrdelj.

Minister vendarle računa, da odstopanj od dogovorjenega ne bo: "Pri sprejemanju proračunov se vedno lahko kaj spremeni, ampak računam, da pretiranih odstopanj od začrtanih okvirov ne bo."
Je pa odločitev toliko bolj razveselila avtoprevoznike. V združenju za promet so tako prepričani, da je najbolj smiselno spodbujati konkurenčne cene bencina in tako zbrati več sredstev iz trošarin.

Uvajanje dodatne davčne obremenitve na ceno goriv ima lahko škodljiv vpliv na višino pobranih dajatev od trošarin.

Peter Gašperšič
Bencinski cent je preteklost
Bencinski cent je preteklost