Finski finančni sklad je v Sloveniji navzoč v podjetjih Iskra ISD, Don Don, Tomplast in Pekarni Grosuplje. Foto: EPA
Finski finančni sklad je v Sloveniji navzoč v podjetjih Iskra ISD, Don Don, Tomplast in Pekarni Grosuplje. Foto: EPA

Uprava Kovinoplastike Lož je na predlog dveh delničarjev prek spletne strani Ajpesa objavila predlog za dopolnitev dnevnega reda skupščine. V njem predlagata zmanjšanje kapitala družbe s 34,88 milijona evrov na 3,55 milijona evrov z umikom 851.362 delnic, ki predstavljajo 30,13 odstotka vseh izdanih delnic.
Delničarji bodo sicer odločali o tem, da bilančni dobiček za lani v znesku 718.771 evrov ostane nerazporejen, da se vodstvu za lani podeli razrešnico, da se za letošnjega revizorja imenuje družba KPMG Slovenija ter da se roki za vračilo dveh posojil po zapadlosti podaljšajo za dve leti.

Lastniki družbe pooblaščenke Kovinoplastike Lož bodo 29. avgusta odločali o tem, ali naj dajo soglasje k prodaji 62-odstotnega deleža v Kovinoplastiki Lož kupcu KJK Investicije 5 ali ne. Nekateri so proti in želijo, da se pogajanja o prodaji nadaljujejo z družbo Plastoform iz Šmarjete.

KJK: Načrtujemo povečanje realizacije
Medtem so iz skupine KJK sporočili, da v Kovinoplastiki Lož načrtujejo "povečanje realizacije, torej še večjo zasedenost zmogljivosti, rast števila zaposlenih in dodatna vlaganja v razvoj". KJK je načrte skupine pred kratkim predstavil zaposlenim in županu občine Loška dolina Janezu Komidarju, so navedli.

"Skupina je pred časom izkazala interes za nakup dela družbe in po več kot leto in pol trajajočih postopkih ponudila najboljšo ceno in podpisala kupoprodajno pogodbo, ki jo mora potrditi še skupščina delničarjev družbe pooblaščenke," so zapisali o transparentnosti postopkov.

Finski finančni sklad je v Sloveniji navzoč v podjetjih Iskra ISD, Don Don, Tomplast in Pekarni Grosuplje. Skupina KJK ima več kot 20-letne izkušnje pri izvajanju naložb na področju vzhodne Evrope. V treh skladih ima premoženje, vredno več kot 450 milijonov evrov, so našteli.

Ob njihovi navzočnosti se je število zaposlenih v Don Donu povečalo s 1.000 na 1.500, prihodki pa s 50 milijonov na 90 milijonov evrov, medtem ko se je v Iskri ISD število zaposlenih dvignilo s 400 na 530, letni prihodki pa s 33 milijonov na 43 milijonov evrov. Zvišala se je tudi raven naložb, so še navedli.