"Vpis obveznic za državljane sem opravil tudi sam, saj verjamem, da je prav, da delaš, kar govoriš," je povedal minister za finance Klemen Boštjančič. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Od 1. februarja je po več mestih po državi mogoče vpisati t. i. ljudske obveznice z ročnostjo tri leta in letno obrestno mero 3,4 odstotka. Število vpisnih mest se je v preteklih dneh še povečalo. Obveznice je mogoče vpisati v 260 poslovalnicah bank NLB, Nova KBM, BKS in SKB ter borznoposredniške družbe Ilirika in na Pošti Slovenije.

Ministrstvo želi spodbuditi razvoj kapitalskega trga

"Veseli me, da vpis obveznic teče dobro in da je velik odstotek odpiranja trgovalnih računov," je po tem, ko je vpis obveznic opravil tudi sam, dejal minister Boštjančič. Pomembno se mu namreč zdi, da se za to odločajo tudi ljudje, ki do zdaj niso trgovali z vrednostnimi papirji.

Prav razvoj kapitalskega trga v Sloveniji je eden izmed najpomembnejših vzrokov, zakaj se je država odločila razpisati ljudske obveznice. V Sloveniji imamo po Boštjančičevih besedah zelo nerazvit kapitalski trg, zato je ta razvoj ena izmed prioritet njegovega ministrstva.

"Vpis je konstanten vse dni. Številke kažejo, da smo v okviru pričakovanj," je zatrdil Boštjančič, ki pa o tem, kakšne so te številke, še ni želel govoriti. Povedal je le, da posamezniki vpisujejo različne vsote, od 1000 do 100.000 evrov, večinoma sicer nekje vmes.

Pritisk na banke, da ponudijo boljše obresti na depozite

So pa banke v tem času začele ponujati tudi boljše obrestne mere na depozite, kar so po Boštjančičevih besedah prav tako želeli spodbuditi z državnimi obveznicami: "Menim, da je izdaja obveznic pravi korak, da prebivalcem Slovenije ponudimo možnost varčevanja, ki je ugodnejše kot v bankah, in da s tem spodbudimo banke k dvigovanju pasivnih obrestnih mer." Banke v Sloveniji so imele namreč eno najnižjih obrestnih mer na depozite v evroobmočju.

"Dobili smo nekaj obvestil od posameznikov, da jih na določenih bankah želijo prepričati, naj namesto obveznic gredo na vezane depozitne vloge. Za to pa se bodo ljudje odločali, če bo zanj ugodna obrestna mera," je poudaril minister.

Dodal je, da so pred izvedbo vpisa obveznic preučili dogajanja na drugih trgih, kjer so to že izvedli. "Glavni namen tudi v preostalih državah je bil pritisk na komercialne banke," je dodal.

Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Obveznice bodo pozneje uvrščene tudi na borzo

Vpis t. i. ljudskih obveznic poteka do petka do 12. ure. Trenutno so na voljo za vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Ko bodo uvrščene na trgovanje na Ljubljanski borzi (predvidoma 27. februarja), pa bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdor koli.

Predvidenih je za 250 milijonov evrov obveznic in da bi omogočili sodelovanje čim večjemu številu vlagateljev, je minimalni znesek vpisa 1000 evrov, maksimalni pa 100.000 evrov.