Delež mladih med brezposelnimi se bliža 30 odstotkom. Foto: BoBo
Delež mladih med brezposelnimi se bliža 30 odstotkom. Foto: BoBo
Prepoved zaposlovanja načenja javne podsisteme

Podatki republiškega zavoda za zaposlovanje kažejo, da se je februarja letos glede na februar lani med registriranimi brezposelnimi delež brezposelnih, starih od 15 do 29 let, povečal s 23,6 na 26,1 odstotka. S tem je delež ostal enak kot januarja.

Za 0,1 odstotka pa se je na mesečni ravni povečal delež iskalcev prve zaposlitve, ki je februarja znašal 17,1 odstotka. Za 2,8 odstotne točke je bil omenjeni delež tudi višji kot februarja lani.
Večanje števila brezposelnih v najproduktivnejšem obdobju
Tako na mesečni (0,1 odstotka) kot na letni ravni (0,7) se je povečal tudi delež brezposelnih, starih od 30 do 39 let. Na mesečni ravni pa se je povečal še delež brezposelnih moških (z 52,7 na 52,8 odstotka), brezposelnih z osnovnošolsko izobrazbo (z 28,1 na 28,4 odstotka) ter nižjo in srednjo poklicno izobrazbo (z 29 na 29,1 odstotka) ter trajno presežnih delavcev oz. brezposelnih zaradi stečajev (s 23 na 23,1 odstotka).

V obdobju enega leta se je prav tako povečal delež brezposelnih žensk (s 45,9 na 47,2 odstotka), dolgotrajno brezposelnih (s 43,8 na 46,7 odstotka) ter brezposelnih s srednjo (s 14,1 na 15,2 odstotka) in terciarno izobrazbo (s 26 na 27,2 odstotka). Februarja se je sicer prijavljanje novih brezposelnih na zavod umirilo, zato se brezposelnost ni več povečala. Registriranih je bilo 129.764 brezposelnih oz. 79 manj kot januarja.

Prepoved zaposlovanja načenja javne podsisteme