Plače za zaposlene v Vegradu zadržuje banka, pravi sindikalist Srečko Čater. Foto: BoBo
Plače za zaposlene v Vegradu zadržuje banka, pravi sindikalist Srečko Čater. Foto: BoBo
Celovški dvori brez elektrike, Vegradovi delavci brez plač

Sindikalist Srečko Čater je pojasnil, da je bila odločitev odbora enotna, stavka pa bo trajala do izpolnitve zahteve. Stavka je napovedana za vsa podjetja, tako za krovno družbo Vegrad kot tudi hčerinska podjetja.

Okoli 700 zaposlenih namreč še vedno ni dobilo plač, družba pa jim je dolžna tudi plačila za nazaj. Del teh neporavnanih plačil za nazaj bi podjetje zaposlenim že moralo izplačati, a denar, kot trdi Čater, zadržuje banka.

Glede plač za avgust pa Čater navaja zakonodajo, ki ureja postopek prisilne poravnave in ki pravi, da mora biti po uvedbi prisilne poravnave vzpostavljen red pri izplačilih plač. Podjetje je v prisilni poravnavi od 1. septembra, upniki, med njimi so tudi delavci, pa imajo do 1. oktobra čas, da prijavijo svoje terjatve za nazaj.

Težave s poslovanjem že od začetka leta
Razmere v Vegradu so zaostrene od začetka letošnjega leta, zaradi česar so otežena izplačila plač zaposlenim in tudi plačila drugim upnikom podjetja. Nekateri upniki so predlagali stečaj podjetja, vendar je po vložitvi predloga prisilne poravnave nekdanje direktorice družbe Hilde Tovšak sodišče najprej uvedlo prisilno poravnavo. Njena uspešnost je odvisna od odločitve upnikov, ki se morajo s predlogom finančne reorganizacije družbe strinjati. Ta navadnim upnikom predlaga, da se odpovedo 80 odstotkom terjatev, preostanek pa bi dobili povrnjen v štirih letih.

Svetlik: V petek sestanek o razmerah v Vegradu
Minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik je ob obisku Preventa v Slovenj Gradcu glede Vegrada dejal, da imajo zaradi razmer v tem podjetju v petek s pristojnimi ustanovami predviden sestanek v Velenju. Po sestanku bodo lahko povedali, ali so kakšne dodatne možnosti za reševanje odprtih vprašanj.

Celovški dvori brez elektrike, Vegradovi delavci brez plač