V drugem poročilu je svet za civilni nadzor izpostavil, da je stroške investicije treba znižati, saj so ponekod načrtovani "nenormalno" visoko. "Govorimo o približno 100 do 150 milijonih evrov," je izpostavil predsednik sveta Jadran Brajc.

"Vodenje tega projekta je negativno, in če se bo tako nadaljevalo, bo to večji problem, kot je bil Teš 6," meni član nadzornikov Emil Milan Pintar. Foto: BoBo

Opozorili so, da od pristojnega ministrstva ne dobijo vseh dokumentov. Želijo namreč razpolagati z vsem, kar obravnavajo ministrstva in vlada, a so v tem času dobili le investicijski program in strategijo razvoja. Ostalo dokumentacijo so civilni nadzorniki pridobili na lastno zahtevo. "In še to po nekem dolgem postopku, pri tem, da so nekateri deli teh dokumentov prikriti zaradi poslovne tajnosti. To nam otežuje delo in povzroča, da nismo dovolj aktualni in ne dajemo naših pripomb in predlogov takrat, ko te stvari nastajajo," pravi Brajc.

Z njegovimi besedami pa se ne strinja generalni direktor 2TDK-ja, ki vodi ta projekt, Dušan Zorko. "Odgovorili smo že na par sto vprašanj, tudi danes jih imamo čez 80," je dejal. Zatrdil je, da v podjetju na vprašanja nadzornikov redno odgovarjajo, je pa ocenil, da imajo v svetu za civilni nadzor težave z razumevanjem tematike.

Prenapihnjen investicijski program?

Član sveta nadzornikov Emil Milan Pintar je namreč dejal, da je investicijski program za drugi tir zelo podoben investicijskemu programu, ki ga je Dars naročil za tretjo razvojno os. "Dars je zanj vključno z davki plačal 20.000 evrov, investicijski program za drugi tir pa je bil vreden 800.000 evrov, potem pa je bil na prikrit način naročen še aneks za 200.000 evrov, tako da nas ta investicijski program stane dober milijon evrov."

A Zorko trdi, da ta dva programa nista primerljiva. "Kar je Deloitte naredil pri nas, je naredil iz nič, to, kar dela Dars, ki ima veliko prakse in izkušnje, pa je druga zgodba," je zagotovil in dodal, da program ni prenapihnjen.

Civilni nadzorniki so se osredotočili tudi na sistem javnega naročanja in vladi predlagali, naj zakonodajo na tem področju popravi. Oprli so se tudi na zadnje zaplete z razpisom za Glinščico, pri katerem pa se je projektnemu svetu po besedah člana Damirja Josipoviča zdelo nenavadno tudi to, da je postopek sprva tekel hitro, potem pa se je zapletel do te mere, da so začeli dvomiti o kadrovski ekipi 2TDK-ja.

Po Pintarjevih besedah bodo odprli tudi vprašanje, ali smo na točki, ko je treba na dodatno pomoč vpoklicati računsko sodišče, protikorupcijsko komisijo ali celo varuhe zakonitosti.

Negativna ocena za vodenje drugega tira