Trenutnim nadzornikom Darsa se mandat izteče 11. septembra. Foto: BoBo

Po razširitvi bodo imeli zaposleni v nadzornem svetu Darsa tri člane, še šest pa jih je imenovala država, ki je mandat podelila Borisu Božičniku, Mateju Čuferju, Andreju Hudoklinu, Jožetu Oberstarju in Jožefu Zimšku. Prvim štirim bo mandat začel teči z 12. septembrom, Zimšku pa šele z vpisom spremembe statuta družbe Dars, vendar ne prej kot 12. septembra. Eno mesto bo do nadaljnjega ostalo nezapolnjeno.

Nadzornemu svetu Darsa, ki se mu naslednji teden izteka mandat, trenutno predseduje Marjan Mačkošek, njegov namestnik je Miha Juhart, člani pa so še Tatjana Colnar, Igor Pirnat, Darko Kodrič in Martin Stožir. Slednja so imenovali zaposleni.