Del na cesti bo veliko. Foto: BoBo
Del na cesti bo veliko. Foto: BoBo

Kot najzahtevnejši projekt obnove pri upravljavcu avtocest poudarjajo rekonstrukcijo odseka Dramlje–Slovenske Konjice. Za prenovo tega odseka štajerske avtoceste je Dars izbral konzorcij pod vodstvom novomeškega CGP-ja, ponudbena cena pa je 69,95 milijona evrov brez DDV-ja. Postopek oddaje javnega naročila še ni pravnomočno končan. Dela bodo, kot so za Slovensko tiskovno agencijo strnili na Darsu, obsegala rekonstrukcijo približno sedmih kilometrov cestišča proti Celju in približno devetih kilometrov cestišča proti Mariboru, obnovljeno bo vozišče v predorih Pletovarje in Golo rebro, ki bosta tudi tehnično in varnostno nadgrajena, prenovljeni bodo premostitveni objekti Grapa, Škedenj I in Škedenj II.

Med glavnimi obnovitvenimi deli bo eno smerno vozišče popolnoma zaprto, promet po drugi polovici avtoceste pa bo urejen dvosmerno. Preostala dela bodo potekala pod različnimi tipi prometnih ureditev z zagotavljanjem prevoznosti dveh pasov v obeh smereh.

Rok za izvedbo vseh del je 410 dni od uvedbe v delo. Dela bodo tako potekala dve gradbeni sezoni, pri čemer je popolna zapora smernih vozišč v smeri Celja in Maribora načrtovana v poletnih mesecih letos in prihodnje leto, zato takrat na Darsu pričakujejo zastoje.

Kopica drugih obnovitvenih del

Obnovitvena dela se bodo letos, če bodo postopki izbire izvajalcev uspešno končani, začela še na gorenjski avtocesti pri Jesenicah, kjer bosta obnovljena viadukta Podmežakla 3 in 4, na hitri cesti Škofije–Sermin in na odseku dolenjske avtoceste med Ivančno Gorico in Bičem.

Na vipavski hitri cesti načrtujejo izvedbo dodatnih protivetrnih ukrepov in obnovo na določenih delih odsekov Razdrto–Vipava–Ajdovščina–pokriti vkop Vipavski Križ. Na ljubljanski obvoznici naj bi v kratkem stekla preureditev priključka Ljubljana zahod z ureditvijo priključevanja na Tržaško cesto.

Na Darsu so spomnili, da se nadaljujejo tudi obnovitvena dela, ki so se začela lani. To so dela na severni ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Novimi Jaršami, vključno z obsežno rekonstrukcijo priključka Leskoškova cesta. Krak na južnem delu priključka, ki vodi na obvoznico proti Zadobrovi, so odprli pred nekaj tedni, druge krake pa bodo postopno odpirali za promet spomladi.

Nadaljevala se bodo tudi obnovitvena dela na gorenjski avtocesti med Lescami in Brezjami, na štajerski oz. pomurski avtocesti med Šentiljem, razcepom Dragučova in Lenartom ter na vipavski hitri cesti pred mejnim prehodom Vrtojba, kjer dela potekajo tudi čez zimo.

Novogradnje, tretja razvojna os

Za naložbe v novogradnje Dars letos skupno načrtuje 77 milijonov evrov. Pri tem je za nadaljevanje gradnje druge cevi karavanškega predora, pri katerem dolžina izkopa trenutno znaša okoli 2,4 kilometra od skupno 3,4 kilometra slovenskega dela predora, načrtovanih 27,4 milijona evrov.

Pri projektu tretje razvojne osi se bodo na njenem severnem delu letos nadaljevala dela na sklopu Jenina, po pravnomočno končanem postopku izbire izvajalca za odsek ob Škalskem jezeru in za del navezovalne ceste Konovo, pri katerem je Dars na razpisu izbral avstrijski Strabag, pa bi se lahko začela dela tudi tam. Načrtovana vrednost gradbenih del za letos je 28 milijonov evrov brez DDV-ja.

Sorodna novica Župan Velenja pozval Janšo k sprejetju zakona za hitro cesto Šentrupert–Velenje

Del tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem je razdeljen na osem sklopov, na preostalih se še čaka gradbeno dovoljenje oziroma izdeluje projektna dokumentacija, ponekod potekajo že tudi razpisi za izbor izvajalca.

Za odsek med Šentrupertom in Velenjem so na Darsu aprila letos na pristojno ministrstvo vložili zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Ob tem je po Darsovih navedbah pridobljenih 74 odstotkov površin, potrebnih za gradnjo.

Na južnem delu tretje razvojne osi, torej med dolenjsko avtocesto pri Novem mestu in mejnim prehodom Metlika oziroma Črnomljem, je pri pridobivanju dovoljenja za prvi odsek od priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek že predlani nastal zaplet.

Gradbeno dovoljenje je bilo tako pridobljeno oktobra 2021, a je upravno sodišče julija lani odpravilo gradbeno dovoljenje in ga vrnilo v vnovičen postopek. Septembra lani je Dars pristojnemu ministrstvu poslal dopolnjeno vlogo in zdaj čaka na odločitev.

Prva faza javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del na tem odseku je končana, zbiranje ponudb pa bo Dars nadaljeval po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Ob ugodnem poteku dogodkov bi se lahko dela začela že letos.

Na drugih odsekih južnega dela medtem na delu od Osredka do priključka Maline na belokranjski strani Gorjancev potekajo izdelava dokumentacije in odkupi zemljišč, za dele načrtovane prometnice v Beli krajini pa izbori projektantov in preostali prvi koraki.

Projekt prenove malih počivališč

Med drugimi projekti na Darsu izpostavljajo še dokončanje projekta prenove malih avtocestnih počivališč. Lani so jih prenovili sedem, letos pa naj bi do maja končali še prenovo preostalih petih.

V kratkoročnih Darsovih načrtih so tudi začetek del za ureditev priključka Dragomer na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko, gradnja srminske in bertoške vpadnice, začetek gradnje odseka hitre ceste Markovci–Gorišnica–Ormož in dokončna ureditev navezave predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani.