Gradnja predora Markovec naj bi se znova podražila in podaljšala. Foto: MMC RTV SLO
Gradnja predora Markovec naj bi se znova podražila in podaljšala. Foto: MMC RTV SLO
Gradnja predora Markovec
Neposrednih plačil podizvajalcem ni več v pogodbi. Foto: MMC RTV SLO

Iz tega protokola je jasno to, da bo zadeva dražja, da se bo odvijala po drugačnih pogojih, kot so bili prvotno mišljeni. Razvidno je tudi to, da bo naročnik AlpineBau dovolil drugačno tehnologijo, kot je bila predvidena, kar pomeni, da je bila vsa konkurenca povsem izključena iz odločanja o tem, na kakšen način bi se ponudna cena lahko oblikovala.

Maja Potočnik, strokovnjakinja za javno naročanje in gradbeništvo
Zapletov pri gradnje predora Markovec ni konca

Vodstvo Darsa naj bi, potem ko družba CPM ni mogla več nadaljevati del, podpisal nov protokol o nadaljevanju del na projektu Markovec z le enim članom konzorcija, družbo AlpineBau, in to v obliki, ki v nekaterih točkah bistveno odstopa od prvotne pogodbe.

Podizvajalci bodo spet "izviseli"?
Ali gre za prilagajanje razpisnih pogojev in favoriziranje enega izmed podjetij, je v prispevku za TV Slovenija ugotavljal Gregor Drnovšek. Protokol je sporen predvsem zaradi načina plačila del, saj je v osnovni pogodbi zapisano, da Dars lahko plačuje neposredno podizvajalcem, v novi pogodbi pa, da bodo vsa plačila nakazana neposredno AlpineBauu. Ta člen protokola (Dars in AlpineBau sta ga podpisala 15. februarja) je v neskladju z zakonom, ugotavlja pravni strokovnjak Rajko Pirnat.

"Določbe tega protokola niso skladne z določbami o neposrednem plačevanju podizvajalcev. To je pa popolnoma očitno. Torej, iz meni neznanega razloga se ni upoštevalo sedanjega zakona, je pa treba pri aneksu, ki se sklepa, upoštevati zdaj veljavni zakon," je pojasnil Pirnat.

Gradbeno podjetje ne bo odgovorno za tisto, kar je gradilo predtem?
Da je pogodba nezakonita, je prepričana tudi pravnica in strokovnjakinja za javno naročanje Maja Potočnik, ki je dejala, da je protokol protizakonit z več kot le enega vidika. Po njenih besedah je namreč Dars tako dejansko povsem izključil odgovornost AlpineBaua za vsa izvedena dela, vso povzročeno škodo, vse morebitne skrite in odkrite napake, ki so se pojavile pred podpisom, in tudi izključil odgovornost za morebitno pogodbeno kazen in škodo, povzročeno tretjim osebam, torej tudi podizvajalcem.

Dars ob tem pojasnjuje, da so za pretekla dela v celoti zavarovani z bančno garancijo CPM-ja, če pa jo bodo unovčili, pa bo moral AlpineBau predložiti novo.

Nezakonite spremembe tehničnega dela pogodbe?
A po mnenju Potočnikove to ne more biti rešitev, ampak bi moral Dars po začetku prisilne poravnave CPM-ja objaviti nov razpis, ne pa podpisati takšnega protokola z enim izmed izvajalcev. Dars je namreč tako konkurenco omejil in protipravno sklenil aneks z le enim ponudnikom, je dejala Potočnikova in dodala, da je Dars AlpineBau celo omogočil, da je spremenil tehnične specifikacije, da dela po spremenjenem opisu del, da spremeni terminski načrt in tako spremeni tehnični del pogodbe, kar je protizakonito.

Dars se brani, da lahko pogodbene obveznosti terjajo od katerega koli solidarnega dolžnika, hkrati pa verjamejo, da ravnali ne le zakonito, ampak tudi gospodarno, saj bi se ob morebitnem novem postopku oddaje javnega naročila sklenitev nove pogodbe lahko zavlekla za več let. Dars vztraja, da predvidena vrednost predora ostaja nespremenjena, to je 64,5 milijona evrov.

A to po mnenju Maje Potočnik to ne drži, saj je "iz tega protokola jasno to, da bo zadeva dražja, da se bo odvijala po drugačnih pogojih, kot so bili prvotno mišljeni. Razvidno je tudi to, da bo naročnik AlpineBau dovolil drugačno tehnologijo, kot je bila predvidena, kar pomeni, da je bila vsa konkurenca povsem izključena iz odločanja o tem, na kakšen način bi se ponudna cena lahko oblikovala".

Vodstvo Darsa naj bi se po informacijah TV Slovenija zavedalo, da se bo predor podražil in da bo nastala enoletna zamuda.

Iz tega protokola je jasno to, da bo zadeva dražja, da se bo odvijala po drugačnih pogojih, kot so bili prvotno mišljeni. Razvidno je tudi to, da bo naročnik AlpineBau dovolil drugačno tehnologijo, kot je bila predvidena, kar pomeni, da je bila vsa konkurenca povsem izključena iz odločanja o tem, na kakšen način bi se ponudna cena lahko oblikovala.

Maja Potočnik, strokovnjakinja za javno naročanje in gradbeništvo
Zapletov pri gradnje predora Markovec ni konca