Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija

Dars je januarja za obsežno obnovo odseka štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami izbral konzorcij novomeškega CGP-ja s sarajevsko družbo Euro-Asfalt in ljubljansko Iskro. Ponudbena cena izbranega izvajalca je 69,95 milijona evrov brez DDV-ja.

Ponudbo za izvedbo rekonstrukcije skoraj devetkilometrskega odseka je oddal tudi konzorcij pod vodstvom murskosoboškega Pomgrada, v katerem so bili še celjski Voc, slovenska podružnica avstrijskega Strabaga in kranjski Garnol. Ti bi dela opravili za 71,72 milijona evrov brez davka.

Obe ponudbi sta bili nižji od najvišje dopustnih 72,50 milijona evrov.

A Državna revizijska komisija je aprila Darsovo odločitev na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila Voc Celje in Pomgrad, razveljavila. Revizorji so ugotovili, da Dars ni imel podlage za ugotovitev, da je bila ponudba izbranega ponudnika pripravljena v skladu z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije in kot taka dopustna. Ob tem so ugotovili še, da izbrani ponudnik ni izkazoval enega od pogojev za sodelovanje.

Tudi na to odločitev se še lahko vloži zahtevek za revizijo

Dars je v objavi na portalu javnih naročil danes (sreda) pojasnil, da so v izbranem konzorciju do roka ponudbo dopolnili in ustrezno odgovorili na pomisleke Državne revizijske komisije. Pojasnilo in dopolnitev so ocenili za ustrezno, zato so ugotovili, da ne obstajajo razlogi za izključitev ponudnika, njegovo ponudbo pa so spet označili za dopustno. Druge, višje prispele ponudbe zato niso ocenjevali.

Tudi na to odločitev lahko neizbrani ponudnik vloži zahtevek za revizijo, kar pomeni, da izvajalec tako še naprej ni izbran.

Prenova tega odseka pomeni enega večjih gradbenih posegov na avtocestnem omrežju, prenovili bodo voziščno konstrukcijo, izvedli obnovo predorov Golo rebro in Pletovarje, viaduktov Škedenj I. in II. ter Grapa, postavili protihrupne ograje in zamenjali signalizacijo. Dela bodo po napovedih Darsa trajala vsaj dve gradbeni sezoni.

Dve leti večjih obnovitvenih del

Na Darsu so že aprila ob odločitvi Državne revizijske komisije opozorili, da glavnih gradbenih del, ki terjajo popolno zaporo polovice avtoceste, letos poleti še ne bo, saj postopek oddaje predmetnega javnega naročila ne bo končan v doglednem času. Dela v predorih bodo tako lahko potekala od sredine junija do sredine septembra v poletju 2024 in v enakem obdobju poletja 2025, ko bi obnovili še drugo polovico avtoceste.

Zunaj tega obdobja bo mogoče izvajati posamezna dela, ki ne terjajo zapore posameznega smernega vozišča avtoceste, kar pomeni, da bo v primeru skorajšnjega dokončnega vsaj kakšne dejavnosti mogoče izvesti že tudi letos.

Ker bodo to obsežna dela, v lokalnih skupnostih pričakujejo, da se bodo z vidika zagotavljanja varnosti in čim manj motečega vpliva na lokalno okolje vsi deležniki potrudili po najboljših močeh.