Foto: Oglasno sporočilo
Foto: Oglasno sporočilo

Ministrstvo pripravlja pravne podlage za uvedbo davka, so pa v razpravah v okviru projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin ugotovili, da evidence niso tako popolne, da bi bilo smiselno pristopiti k množičnemu vrednotenju in uveljavitvi zakona o davku na nepremičnine, je v Ljubljani ob predstavitvi davčne reforme povedal Bertoncelj.

Neurejeni so predvsem podatki o dejanski rabi zemljišč, prek katerih potekajo javne ceste in železnica. Težava bi bila, če bi bila glede na velik delež te infrastrukture, ki še vedno leži na zasebnih zemljiščih, za ta zemljišča predvidena oprostitev davka.

Davčna reforma za razbremenitev dela: "Delo se mora izplačati"

Za zajem podatkov dejanske rabe za državne ceste sta pristojna Dars in direkcija za infrastrukturo. Zdaj pri obeh potekata javna razpisa, na podlagi katerih bo izveden zajem podatkov. Če ne bo zapletov pri postopkih oddaje javnega naročila, bodo podatki do roka, 1. junija letos, zajeti, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali v direkciji. Za zajem podatkov o dejanski rabi železniške infrastrukture je pristojna družba - infrastruktura. Po zagotovilih upravljavca bodo tudi podatki za železnice zajeti do roka 1. junija 2019, so dodali v direkciji.

Za zajem podatkov dejanske rabe za občinske javne ceste pa so pristojne občine. Glede na to, da se občine šele pripravljajo na to ‒ prvič so bile o obveznosti obveščene aprila lani ‒, v direkciji pričakujejo, da bo do 1. junija letos podatke posredovala ena tretjina občin.

"Prejete podatke občin bo treba preveriti in vključiti v matično evidenco dejanske rabe cestne in železniške infrastrukture, za kar potrebujemo dodaten kader, ki pa še ni odobren. Za vzpostavitev in vodenje matične evidence je pristojna direkcija za infrastrukturo, ki do zdaj še ni imela tovrstne naloge," pravijo v direkciji.

Kljub temu predvidevajo, da bodo do konca leta v matično evidenco vključeni podatki dveh tretjin občin.

V direkciji dodajajo, da občinam svetujejo pri pripravi za zajem podatkov dejanske rabe. Potem ko so na predstavitvi januarja v Ljubljani imeli 100 udeležencev, imajo za štiri predvidene predstavitve v marcu 80 prijavljenih. "Odziv občin je torej pričakovan, zato upravičeno pričakujemo, da bodo prejeti tudi zahtevani podatki. Je pa rok prekratek in dejansko ni mogoče vsega izvesti v treh mesecih, kolikor je še do zakonskega roka," pravijo.