BoBoSindikat SKEI zbira podpise delavcev za stavko. Foto:
BoBoSindikat SKEI zbira podpise delavcev za stavko. Foto:
V Gorenju se kuha nova stavka

Nepremostljiv spor pri podjetniški kolektivni pogodbi je nastal zaradi dopusta, ki ga je uprava želela znižati za od štiri do pet dni, sindikat pa je vztrajal pri skrajšanju za dva dni. A uprava v ta predlog ni privolila, temveč je odpovedala kolektivno pogodbo. Po mnenju predsednice Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidije Jerkič to pomeni, da uprava Gorenja ne zna voditi socialnega dialoga.

Predsednik konference SKEI-ja Gorenja Žan Zeba je dejal, da so upali, da odpovedi pogodbe ne bo. Zanj je odpoved nelogična. "Ne vem, zakaj je pogodba odpovedana, saj nismo kršili nobenega njenega člena. Zato smo pripravljeni uporabiti vsa razpoložljiva sredstva za zaščito pravic zaposlenih," pravi Zeba in dodaja, da se že dve leti pogajajo o spremembah podjetniške kolektivne pogodbe. V sindikatu bodo zato po posameznih članih organizirali zbore članstva, kjer bodo predstavljali posledice odpovedi, do sredine februarja pa bodo zbirali tudi podpise za stavko.

Podjetniški sindikat bo z dopisom pozval upravo Gorenja, da najpozneje do sredine februarja razveljavi sklep o odpovedi pogodbe, na posvetu sindikalnih zaupnikov, ki bo 21. februarja, pa bo na podlagi odgovora uprave družbe sprejet ustrezen dogovor o nadaljnjih dejavnostih sindikata.

Uprava: Po 27 letih potrebna posodobitev
V upravi Gorenja so pojasnili, da se bodo skupaj s sindikati lotili prenove podjetniške kolektivne pogodbe, saj sedanja, ki je bila sprejeta leta 1991, ne ustreza več aktualnim razmeram. Ta kolektivna pogodba je bila po mnenju uprave Gorenja za takratne slovenske razmere resnično sodoben in napreden dogovor, kakršnega v državi še ni bilo. Vendar pa je po 27 letih nujno potrebna prenove, menijo v Gorenju.

"Skozi socialni dialog si bosta uprava in sindikat zato prizadevala, da jo ustrezno posodobimo tako z vidika zakonodaje in socialne varnosti zaposlenih kot tudi gospodarskih razmer, standardov poslovanja ter dolgoročnega razvoja in konkurenčnosti podjetja," navajajo v Gorenju. Po navedbah uprave bo podjetniška kolektivna pogodba prenehala veljati 1. avgusta, od tega datuma do sprejetja nove pogodbe oz. največ leto dni pa za zaposlene in delodajalca njena določila še vedno veljajo. Novo pogodbo bo tako treba sprejeti do 1. avgusta 2019.

V Gorenju se kuha nova stavka