Zgodba o Vegradu se počasi začenja razpletati. Foto: BoBo
Zgodba o Vegradu se počasi začenja razpletati. Foto: BoBo
Vegrad
Finančno stanje Vegrada naj bi bilo drugačno od tistega, prikazanega v poročilu. Foto: MMC RTV SLO

Predstavniki zavoda za zaposlovanje ter jamstvenega in preživninskega sklada so se sešli s stečajno upraviteljico Alenko Gril, da bi čim hitreje začeli reševati stisko vseh, ki so izgubili delo. Večinoma gre za delavce držav iz nekdanje Jugoslavije, z večino od teh držav pa ima Slovenija tudi podpisane dvostranske sporazume, ki urejajo socialne transferje ob morebitni izgubi zaposlitve. Na zavod se bodo delavci lahko začeli prijavljati po petnajstih dneh.

V skladu z dvostranskima sporazumoma z Bosno in Hercegovino ter Makedonijo pa ti delavci lahko dobijo denarno nadomestilo le, če imajo v Sloveniji tudi stalno prebivališče. Kljub temu se delavci, ki stalnega prebivališča nimajo, lahko prijavijo na zavod, ki jim bo pomagal iskati novega delodajalca, dobili pa bodo tudi odločbo o nadomestilu, ki bo mirovala do uveljavitve spremembe sporazuma.

Na zavodu za zaposlovanje poudarjajo, da so že pred stečajem Vegrada dejavno pristopili k reševanju problematike brezposelnosti teh delavcev. Informacije so delavcem posredovali na posebnih Info točkah.

Izredni revizor bo pregledal poročilo za lani
Okrožno sodišče v Celju je medtem odobrilo predlog državne Posebne družbe za podjetniško svetovanje, ki je bila 29-odstotna lastnica Vegrada, naj imenuje izrednega revizorja za pregled letnega poročila Vegrada za lani. Sodišče je imenovalo ljubljansko družbo Ernst & Young. Rok za pripravo poročila je tri mesece, so sporočili iz PDP-ja.

Revizor bo ugotavljal, ali so bile kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v letnem poročilu bistveno podcenjene, ali so dolgoročne finančne naložbe, kratkoročne poslovne terjatve in kratkoročne poslovne naložbe bistveno precenjene in ali letno poročilo vsebuje vse zakonsko zahtevane priloge in pojasnila.

V PDP-ju navajajo, da sodišče pritrjuje njihovi domnevi, da Vegradovo letno poročilo za leto 2009 ne odraža dejanskega stanja poslovanja družbe in da družba finančno stanje prikriva.