Petrol čaka na novo upravo. Foto: BoBo
Petrol čaka na novo upravo. Foto: BoBo

Predlog skupščinskega sklepa je, da se delničarji seznanijo s podrobnejšo informacijo o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in dveh članov uprave družbe Petrol, s poudarkom na razlogih, vzrokih in posledicah predčasnega prenehanja navedenih mandatov ter bistvenimi sestavinami sporazuma o predčasnem prenehanju mandata, sklenjenega med donedavno upravo in nadzornim svetom podjetja.

Sporazumni predčasni odhod treh donedavnih članov vodstva Petrola – Berločnika ter Roka Vodnika in Igorja Stebernaka – je povzročil razburjenje v javnosti in politiki. Razlog je bilo v veliki meri pomanjkanje konkretnih informacij o razlogih zanj, nezadovoljstva pa niso pomirili niti nadzorniki s svojim javnim pojasnjevanjem. V medijih se je zato pojavila vrsta teorij, povezanih tako z domačimi političnimi kot mednarodnimi poslovnimi in geostrateškimi interesi.

Delničarji – največji je z okoli tretjino vseh delnic neposredno in posredno država – si zdaj jasnejšo sliko o dogodkih izpred treh tednov obetajo na skupščini, ni pa SDH v zahtevi za sklic skupščine predvidel predloga za menjavo nadzornikov, kar se je kot možnost tudi omenjalo v nekaterih medijih. To lahko sicer lastniki predlagajo kot širitev dnevnega reda pred skupščino ali pa na samem zboru delničarjev.

Največja posamična lastnica družbe je sicer po podatkih s konca letošnjega junija Češkoslovenska obchodni bank z 12,78-odstotnim deležem, za fiduciarnim računom pri njej pa se skriva slovaško-češka finančna skupina J&T. Po pisanju nekaterih medijev bi lahko bila povezana tudi z madžarskim energetskim velikanom Mol.

Med lastniki sledijo SDH z 12,68-odstotnim deležem, Republika Slovenija z 10,10-odstotnim in Kapitalska družba z 8,27-odstotnim deležem. Največji domači zasebni lastnik je skupina Perspektiva poslovneža Darija Južne, ki obvladuje nekaj nad 10 odstotkov lastništva.

Vodenje uprave je sicer po predčasnem odhodu omenjene trojice do imenovanja nove uprave prevzela donedavna prva nadzornica Nada Drobne Popović in ena od protagonistk celotnega dogajanja, ki v tem času ne bo opravljala funkcije nadzornice. V upravo so nadzorniki imenovali tudi direktorico za strateško obvladovanje stroškov na Petrolu Danijelo Ribarič Selaković. V upravi ob tem ostaja delavska direktorica Ika Krevzel Panić.