Družba Anatol je ob finančni podpori investicijske družbe KKR objavila prevzemno namero za odkup vseh delnic Cinkarne Celje. Foto: BoBo
Družba Anatol je ob finančni podpori investicijske družbe KKR objavila prevzemno namero za odkup vseh delnic Cinkarne Celje. Foto: BoBo

Družba Anatol je ob finančni podpori investicijske družbe KKR objavila prevzemno namero za odkup vseh delnic Cinkarne Celje. Za delnico ponuja 220 evrov, skupaj s ponujenimi 26,52 evra dividende na delnico pa gre za 246,52 evra skupne vrednosti ponudbe delničarjem Cinkarne za delnico.

"To predstavlja premijo v vrednosti 26,1 odstotka glede na povprečno ceno delnice v 12 mesecih," so sporočili iz skupine Martens Management.

Spletne Finance sicer navajajo, da je po ocenah lastnikov Cinkarne Celje ponujena cena prenizka. Tako je za časnik v neformalnih pogovorih zatrdilo več virov iz vrst lastnikov Cinkarne.

Lastniki zadržani
V Modri zavarovalnici, ki je po podatkih s konca lanskega leta z 20-odstotnim lastniškim deležem največja posamična lastnica Cinkarne, prevzemne namere ne komentirajo. "Cinkarna Celje je ena izmed najuspešnejših družb v Sloveniji, ki v svoji panogi dosega nadpovprečne rezultate in z odgovornim odnosom do vseh deležnikov opravičuje zaupanje," so zapisali.

V DUTB-ju so medtem poudarili, da je za zdaj o odločitvi glede namere prezgodaj govoriti. Bodo pa organi odločanja v DUTB-ju podano namero skrbno preučili in o njej odločili v okviru rokov, so povedali v DUTB-ju, ki ima v lasti 14,48 odstotka delnic Cinkarne Celje.

SDH spremlja vse okoliščine v zvezi s Cinkarno Celje. "Morebitno odločitev o sprejemu javne ponudbe oziroma sodelovanju v prodajnem postopku bo SDH sporočil javnosti na način, skladen z dosedanjo prakso," so zapisali v holdingu, ki ima v lasti 11,41 odstotka Cinkarne.

Modra zavarovalnica, DUTB in SDH so največji posamični lastniki Cinkarne Celje. Delež v Cinkarni imata tudi Abanka (1,72 odstotka) in NLB skladi (0,84 odstotka). Država tako posredno obvladuje skoraj polovico Cinkarne. Preostalo lastništvo pa je precej razpršeno.