V cinkarni so izrazito presegli poslovne rezultate leta 2016, ter hkrati izboljšali tudi za leto 2017 zastavljene cilje. Foto: BoBo
V cinkarni so izrazito presegli poslovne rezultate leta 2016, ter hkrati izboljšali tudi za leto 2017 zastavljene cilje. Foto: BoBo

Generalni direktor družbe Tomaž Benčina je v letnem poročilu za leto 2017 dejal, da so lani poslovali odlično, med drugim so čisti prihodki od prodaje lani porasli za 11 odstotkov oziroma na 188,7 milijona evrov. Cinkarna je tako v letu 2017 dosegla zgodovinske rekorde tako glede samega obsega poslovanja kot tudi uspešnosti.

"Najpomembnejši razlog odličnih rezultatov je visoka konjunktura v industriji pigmenta titanovega dioksida, nezadostna ponudba pigmenta pa je vzpostavljala pogoje tržnega neravnovesja, ki je vodilo do izrazitega pozitivnega premika ravni prodajnih cen. Dvig prodajnih cen pa je ob nadzoru vseh stroškov, predvsem stroškov neposredne proizvodnje, rezultiral v rekordnih operativnih maržah ter posledično dvigu dobičkonosnosti," je zgodovinski uspeh pojasnil Benčina.

V letu 2017 51 odstotkov več naložb
Lani je Cinkarna Celje največ sredstev namenila nadomeščanju iztrošene opreme nosilnega programa pigmenta titanovega dioksida, vlagala pa je tudi v zniževanje emisij v okolje in v izboljšanje razmer varnega in zdravega dela. Za naložbe v osnovna sredstva je tako porabila 13,3 milijona evrov, kar je 51 odstotkov več kot leto prej, a vseeno osem odstotkov manj od načrtovanega.

Med pomembnimi končanimi naložbami je Benčina izpostavil postavitev dveh novih parnih kotlov, ki zagotavljata večjo varnost energetske oskrbe. Končani sta tudi sanacija pregradnega telesa odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak in posodobitev železniške prometne infrastrukture.