Pogajanja med predstavniki občin in vlado so se zaključila z dogovorom o povprečnini. Foto: Reuters
Pogajanja med predstavniki občin in vlado so se zaključila z dogovorom o povprečnini. Foto: Reuters
Višja povprečnina za občine
Dosegli dogovor o višini povprečnne

Dogovor so podpisali predsedniki treh reprezentativnih združenj občin Branko Ledinek (Skupnosti občin Slovenije), Robert Smrdelj (Združenje občin Slovenije) in Matej Arčon (Združenje mestnih občin Slovenije) ter na vladni strani finančni minister Andrej Bertoncelj. Ob podpisu pa sta bila navzoča tudi predsednik vlade Marjan Šarec in minister za javno upravo Rudi Medved.

Kot je dejal Šarec, so bila pričakovanja občin višja, a so vseeno dosegli dogovor, saj so tudi predstavniki občinskih združenj razumeli splošno finančno sliko. Je pa to po premierjevih besedah šele prvi korak sodelovanja med vlado in občinami. Čaka jih sodelovanje pri pripravi posodobitve zakonodaje. Še bolj kot višina povprečnine namreč razvoj občin zavira nerazumna zakonodaja na vseh področjih, je ugotavljal.

Vlada si bo prizadevala za razvoj občin
Šarec, tudi sam nekdanji župan, je ob tem opozoril, da si marsikdo niti ne predstavlja, kakšne naloge vse opravljajo občine in s čim vsem se morajo ukvarjati. "Ta vlada to zelo dobro razume, bomo pa morali vsi vložiti napore v to in vsak opraviti svojo nalogo, da bomo dobili zakonodajo, ki bo občinam omogočila boljši razvoj, hkrati pa tudi preglednost nad delovanjem občin," je dejal. Kot je poudaril Bertoncelj, je povprečnina predvidena v višini, ki občinam omogoča izvajanje razvojnih in investicijskih nalog. Predlog bo šel še v potrditev na vlado, v končni fazi pa bo povprečnino določil državni zbor v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Predsedniki združenj občin so izrazili zadovoljstvo, da so dogovor dosegli in so, kot je dejal Smrdelj, prišli do solidnega kompromisa. Kot je dejal, je dogovorjena višina povprečnine za prihodnje leto za dobrih 20 evrov višja, kot je letošnja povprečnina, a hkrati za 35 evrov nižja od predvidenih stroškov v letu 2019.

Občine: Stroški so višji od 600 evrov
Povprečnina sicer pomeni sredstva na občana, ki jih občine dobijo od države za izvajanje nalog, ki jim jih predpisujejo zakoni. Občinski izračuni so pokazali, da je strošek izvajanja teh nalog višji do 600 evrov, po nekaterih izračunih celo višji od 630 evrov. V trenutno veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna pa je povprečnina za prihodnje leto določena v višini 558 evrov.

Višja povprečnina za občine
Dosegli dogovor o višini povprečnne