Šarec je bil do nedavnega tudi sam župan. Foto: BoBo
Šarec je bil do nedavnega tudi sam župan. Foto: BoBo
Občine že dolgo pravijo, da jim država odmerja prenizko povprečnino. Foto: MMC RTV SLO
Drugi kongres občin
Šola za župane

Občine so postavljene na raven sindikatov in se tako jemljejo, kar zagotovo ni dobro, je predsednik vlade Marjan Šarec dejal glede pogajanj o višini povprečnine.

Kot je dodal, dobro ve, kako je delati z malo ali skoraj nič denarja, saj je povprečnina v času njegovega županovanja v Kamniku padala in je bilo stanje zelo težko.

Finančni minister Andrej Bertoncelj je tako po njegovih besedah dobil navodilo, da "napraska" maksimum do točke, ki jo lahko proračun še zdrži, da ni treba nekomu jemati. Predstavnikom občin je obljubil, da bodo imeli transparenten vpogled v državni proračun, je pa pri tem opozoril, da mora vlada do 15. oktobra poslati proračun v Bruselj.

Kako država gleda na lokalno samoupravo
Vendar pa po njegovih besedah ni le povprečnina tista, o kateri se bodo morali pogovarjati. Opozoril je na razdelitev nalog, saj so občine med seboj precej različne in bi morali pogledati, kakšne ceste so v posamezni občini, kakšna infrastruktura, koliko vrtcev imajo, ali se ljudje tja priseljujejo ali odseljujejo ... Z ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom sta se denimo že pogovarjala, da bo treba prevetriti standarde v vrtcih.

Šarec je poudaril, da je lokalna samouprava tista, kjer se vse začne in se največ tudi naredi. Denar, ki je naložen v občine, pa je zagotovo dobro naložen. A miselnosti, ki je veljala 25 let, v dveh mesecih ni mogoče spremeniti.

"Resnično mislim, da je čas, da začnemo delati nekoliko drugače," je dejal premier in dodal, da vse ne bo rešeno kar čez noč in da imajo vsi opraviti veliko dela. Ob tem je spomnil, da je bil že kot župan zelo kritičen in je opozarjal, da so tudi sami krivi za obstoječe stanje. Da obstajajo tri reprezentativna združenja občin, namreč po njegovih besedah ni ravno najbolje in bi moralo obstajati eno, enotno.

Nekdanjim županskim kolegom pa je Šarec zagotovil tudi, da jim ne bo več treba pripravljati protestov na balkonu državnega zbora, saj je to ponižujoče. Tudi župani so ravno tako funkcionarji, ki jih je treba spoštovati, saj opravljajo težko in odgovorno delo, ki je po njegovih besedah tudi slabo plačano. "Župan mora vedno naleteti na odprta vrata," je poudaril premier.

(Ne)ustanovitev pokrajin
Šarec se je sicer dotaknil tudi vprašanja ustanovitve pokrajin. Prepričan je, da te ne pomenijo dodatnih stroškov, ampak decentralizacijo. A če bomo kdaj prišli do pokrajin in jih bo 14, kot je bilo v preteklosti predlagano, bo to po njegovi oceni preveč in bi vodilo do razdrobljenosti in neučinkovitosti. Sam se je zavzel, da bi sledili mejam naravnih regij, predvideva pa, da bi tudi v tem primeru sledili spori glede tega, kje bodo pokrajinski sedeži.

Premierju so nekaj vprašanj zastavili tudi župani. V razpravi so med drugim opozorili na vedno nove stroške občin ob stagniranju povprečnine, nekatere težave na področju kohezijske politike, pa tudi na neskladen regionalni razvoj.

Občine: Premajhna avtonomija, podfinanciranost
Ključne probleme, ki žulijo občine, pa so na začetku poudarili tudi predstavniki njihovih združenj. Podpredsednik Skupnosti občin Slovenije Ivan Žagar je opozoril na problem premajhne avtonomije občin in njihove podfinanciranosti. Ocenil je še, da smo v Sloveniji pozabili na regionalni razvoj, pri katerem po njegovih besedah tako zelo šepamo tudi zato, ker nam ni uspelo vzpostaviti druge ravni lokalne samouprave, torej pokrajin.

Prav tako sta na dolgoletno podfinanciranost občin opozorila predsednika Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije, Robert Smrdelj in Matej Arčon. Kot je dejal Smrdelj, je zaradi tega trpelo sistemsko financiranje investicij, preslišana pa so bila tudi vsa opozorila vladi, da nesorazmerno stiskajo ravno najšibkejše občine, katerih zadolževanje se je celo spodbujalo.

Po drugi strani pa imajo tudi mestne občine po Arčonovih besedah večje zahteve glede na funkcije, ki jih opravljajo, a ne na račun manjših. Kar pa zadeva višino povprečnine, je predlagal, da bi pri znesku, ki ga za prihodnje leto ponuja finančno ministrstvo, torej približno 564 evrov, zamenjali prvi dve številki.

Tako Šarec kot Medved o številkah danes nista govorila. Je pa minister izrazil upanje, da se bodo dogovorili in da bodo vsi razumeli, zakaj so prišli do takšne številke in ta ne bo samo odločitev vlade. Takoj nato pa si želi, da bi z lokalnimi skupnostmi začeli dialog o obveznih nalogah občin, ki jih je tudi po njegovi oceni treba prevetriti.

Premier pa je tako združenjem občin danes predlagal, da oblikujejo skupino, ki bo sodelovala pri pripravi sprememb zakonodaje, saj ne bi rad, da bi ministrstva to delala sama. Ob tem je župane še pozval, naj ne bodo malenkostni in se najprej lotijo bistvenih stvari, ki tarejo vse občine.

Drugi kongres občin
Šola za župane