"Pri vseh oblikah prodaje na daljavo je dovoljena le dostava na dom potrošniku," so poudarili na ministrstvu za gospodarstvo in tako dodatno pojasnili ukrepe ob uvedeni prepovedi neposredne prodaje blaga in storitev zaradi epidemije novega koronavirusa.

Pri prodaji na daljavo ni mogoč osebni prevzem, prav tako ni dovoljen način poslovanja "take away" in "drive in".

Gostinski lokali ne smejo pripravljati hrane za potrošnika, ki bi jo ta prišel iskat sam, dovoljena je le dostava na dom. Foto: Pixabay
Gostinski lokali ne smejo pripravljati hrane za potrošnika, ki bi jo ta prišel iskat sam, dovoljena je le dostava na dom. Foto: Pixabay

Tržnice, pekarne in mesnice so lahko odprte

Skladno z vladnim odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, razen določenih izjem.

To so prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, pošta, dostavne službe, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

"Gneča" v spletnih trgovinah največjih dveh slovenskih trgovcev

"Tudi tržnice sodijo med izjeme, ki dopuščajo prodajo potrošnikom, in sicer med prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, vendar pa le v delu, če se na tržnici izvaja prodaja živil, ne pa tudi drugih izdelkov (obutev, obleke, suha roba itd.)," so pojasnili.

Med izjeme sodijo tudi kmetijske zadruge, ki lahko še naprej ponujajo in prodajajo blago in storitve. Delujejo lahko tudi pekarne in mesnice, a v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru.

Turistične kmetije morajo zapreti vrata v smislu ponujanja nastanitev, lahko pa še naprej prodajajo svoje izdelke.

Mehaniki da, vulkanizerji ne

Svoje storitve lahko še naprej ponujajo avtomehanične delavnice, saj so njihove storitve v času, ko javni promet stoji, nujno potrebne. Ne velja pa to za vulkanizerske storitve.

Fizioterapevtske storitve niso nujno potrebne za zagotavljanje javne varnosti in zdravja in jih zato ni dovoljeno opravljati. Prav tako ne smejo potrošnikom blaga neposredno ponujati drogerije, lahko pa to seveda počnejo prek spleta.

Kaj se zapira in kaj ostaja odprto?

Vladni odlok se ob tem nanaša le na razmerja med podjetjem in potrošnikom in ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost. Tako ministrstvo konkretno navaja, da se lahko opravlja popravilo traktorjev in da je dovoljena tudi siceršnja prodaja blaga in storitev podjetjem. Čistilni servis denimo ne sme čistiti na domu, lahko pa še naprej opravlja isto storitev za podjetja.

Prav tako je ministrstvo odgovorilo na vprašanje, kaj storiti s tujimi gosti, ki so že nastanjeni pri ponudnikih v Sloveniji in se ne morejo vrniti domov zaradi ukrepov posamičnih držav. "Glede na zatečeno stanje nastanjenih tujih gostov v hotelskih sobah se razume, da je treba v času epidemije poskrbeti za njih," so zapisali. Prosijo pa za upoštevanje navodil NIJZ-ja in vlade.