Razmere v trgovinah in nakupovalnih središčih se umirjajo

Živilskopredelovalna industrija v Sloveniji se zaradi izbruha koronavirusa spoprijema z motnjami in nestabilnostjo na trgu zaradi ovir pri prostem pretoku blaga in storitev, kapitala in oseb na enotnem notranjem trgu EU-ja in tretjih držav, so zapisali na kmetijskem ministrstvu.

V Sloveniji potrjenih 181 okužb, največ okuženih na ljubljanskem območju

Ministrica Aleksandra Pivec je zagotovila, da spremljajo situacijo in se sprotno odzivajo na motnje preskrbe s prehrano. "Obenem pa potekajo tudi predvidevanja in napovedi, če bi do motenj prihajalo v duhu omejitev pri transportu živil prek različnih meja," je dodala. Ne glede na visoko stopnjo samooskrbe na področjih mleka, mlečnih izdelkov, mesa in mesnih izdelkov vlada predlaga dodatne količine blagovnih rezerv za nemoteno oskrbo prebivalcev s temi izdelki. Za povečanje blagovnih rezerv je vlada zadolžila zavod za blagovne rezerve. Povečanje blagovnih rezerv bo zavod izvajal postopno v roku treh mesecev, sredstva pa bodo zagotovili iz proračunske rezerve.

Ukrepi na trgu z osnovnimi živili

Vlada je na prvi seji sprejela tudi predlog zakona o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno-lesnih sortimentov ter ga po nujnem postopku v ponedeljek poslala v DZ. "S tem predlogom zakona želimo urediti možnosti omejitve prometa s kmetijskimi pridelki, živili in živalmi predvsem za namen prehrane ljudi in da bi s tem zagotovili zadostno oskrbo s hrano na območjih države," je pojasnila Aleksandra Pivec. Po njenih besedah želi vlada z interventnimi ukrepi uravnavati trg kmetijskih pridelkov in živil, zato so tudi predlagali konkretne ukrepe in omejitve.

Na področju trga s kmetijskimi pridelki, živili in živalmi lahko ministrica v soglasju z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom v skladu s predlogom zakona odredi omejitev prometa kmetijskih pridelkov, živil in živali za namen hrane ljudi, z namenom zagotavljanja zadostne oskrbe s hrano na območju ozemlja Republike Slovenije. Omejila bo lahko tudi višino cene posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi.

Zagotavljanje skladiščnih kapacitet

Ministrstvo za kmetijstvo bo lahko z odločbo v upravnem postopku na predlog županov tudi določilo začasnega upravljavca kmetijskega gospodarstva, če člani kmetije ali zaposleni na kmetiji zaradi posledic virusa ne bodo zmožni dela. Začasni upravljavec bo imel enake pravice in dolžnosti kot nosilec kmetijskega gospodarstva, pa tudi pravico do mesečnega denarnega nadomestila od začetka začasnega upravljanja kmetijskega gospodarstva.

Predlog zakona predvideva tudi ukrep začasne postavitve, uporabe oz. vzdrževanja objekta za namen skladiščenja kmetijskih pridelkov ali živil. "Ne govorimo o postavljanju skladišč, ampak o zagotavljanju dovoljšnjih skladiščnih kapacitet, če bi prihajalo do viška blaga zaradi motenj izvoza v obstoječih skladiščih. Če to ne bo mogoče zagotoviti, se išče rešitve, ki ne potrebujejo večjih posegov ali ne potrebujejo gradbenih dovoljenj, torej v šotorih in drugih oblikah skladiščenja," je pojasnila ministrica.

Janša: Ključen ukrep je samoizolacija

Cilj je nemotena oskrba in preprečevanje novih okužb

Na področju trga gozdno-lesnih sortimentov pa s predlogom zakona vlada predlaga omejitev ali prepoved dajanja na trg gozdno-lesnih sortimentov, sekancev in lesnih peletov z območja drugih držav članic EU-ja ali uvoz iz tretje države. Kot dodaten ukrep pa predlaga postavitev, uporabo in vzdrževanje skladiščnega mesta za skladiščenje gozdno-lesnih sortimentov, posekanih na podlagi zakona, ki ureja gozdove, in v skladu z odločbami zavoda za gozdove o sanitarni sečnji.

"Cilj vseh ukrepov je zagotoviti nemoteno oskrbo s hrano za prebivalce v Sloveniji v času trajanja posledic z epidemijo novega koronavirusa. Cilj ukrepov na trgu gozdno-lesnih sortimentov pa preprečevanje vnosa novih okužb," je pojasnila ministrica.