V celotnem letu 2017 je sicer proračunski primanjkljaj načrtovan v vrednosti 681 milijonov evrov, potem ko je bil lani pri 684,8 milijona evrov. Foto: Reuters
V celotnem letu 2017 je sicer proračunski primanjkljaj načrtovan v vrednosti 681 milijonov evrov, potem ko je bil lani pri 684,8 milijona evrov. Foto: Reuters

Tako kot lani je imela tudi letos proračun aprila, maja in junija presežek. Vendar pa so letošnje številke precej višje od lanskih. Lani je bil tako presežek v teh treh mesecih pri 61,9 milijona evrov, 84 milijonov evrov in 36,3 milijona evrov, letos pa pri 262,4 milijona evrov, 99,3 milijona evrov in 99,9 milijona evrov.

Prav tako je lani proračun ustvaril precej višji primanjkljaj v prvih treh mesecih. Po šestih mesecih je tako letos proračun za 65,3 milijona evrov v presežku, v enakem obdobju lani pa je bil za 388,3 milijona evrov v primanjkljaju.

Večino prihodkov predstavljajo davki
Prihodkov je bilo junija za 778 milijonov evrov, kar je 75,3 milijona evrov več kot v enakem lanskem obdobju. Večino prihodkov predstavljajo davki, ki so se v primerjavi z lanskim junijem povečali za 120,4 milijona evrov, na skupaj 716,1 milijona evrov.

Pri tem so se povečali prilivi od vseh vrst davčnih prihodkov: DDV za 4,6 milijona evrov, na 271,7 milijona evrov, trošarin za 59,5 milijona evrov, na 132,9 milijona evrov, davka od dohodkov pravnih oseb pa za 13,5 milijona evrov, na 62,7 milijona evrov.

Precejšnje povečanje prilivov od trošarin je po pojasnilih ministrstva posledica dejstva, da je neki večji zavezanec z zamudo plačal trošarinske dajatve v znesku 54 milijonov evrov. Lansko majsko obveznost do države je namreč poravnal šele 1. julija, in ne 30. junija.

Junija je Slovenija prejela tudi 24,8 milijona evrov evropskih sredstev, kar je 18,2 milijona evrov več kot pred letom dni.

Več odhodkov iz proračuna
Odhodkov iz proračuna je bilo junija za 678,1 milijona evrov oziroma 11,7 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. Od tistih iz lanskega junija so bili višji predvsem odhodki za blago in storitve (za 64 odstotkov) ter plačila sredstev v proračun EU-ja (za 64,5 odstotka). Nekoliko višji odhodki so bili tudi pri plačah in drugih izdatkih zaposlenim (za 6,8 odstotka), pri nakupih in gradnji osnovnih sredstev (za 41,8 odstotka) ter pri subvencijah (za 22,1 odstotka).

V prvih šestih mesecih skupaj so proračunski prihodki skupaj dosegli 4,55 milijarde evrov, kar je 378,4 milijona evrov oz. 9,1 odstotka več kot v prvem polletju lani. Pri tem so se davčni prihodki povečali za 7,9 odstotka, na 3,87 milijarde evrov. Odhodkov je bilo v tem času 4,49 milijarde evrov, to je 75,2 milijona evrov oz. 1,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Tudi skupna plačila obresti so se v prvih šestih mesecih letos glede na isto obdobje lani znižala, in sicer za sedem milijonov evrov oz. za 1,1 odstotka.