Državna podjetja bodo morala izplačati minimalni regres. Foto: MMC RTV SLO
Državna podjetja bodo morala izplačati minimalni regres. Foto: MMC RTV SLO
Vlada bo porezala regrese

Vlada je v nujni postopek že prejšnji teden vložila predlog sprememb zakona o dodatnih intervencijskih ukrepih za letos, je za TV Dnevnik poročal Florjan Zupan. Ob sprejemanju rebalansa proračuna za zmanjšanje javnega dolga pa se je odločila poseči tudi v regrese družb, kjer je država več kot četrtinski lastnik.

Glede na izjemne regrese v preteklem letu, predvsem v Zavarovalnici Triglav in NLB-ju, je vlada s spremembo zakona predlagala, da se zaposlenim v finančnih in nefinančnih družbah letos regres izplača največ v višini minimalne plače.
Ukrep bo zajel vse
To pomeni, da bi zaposleni v teh družbah letos glede na januarsko minimalno plačo dobili 763 evrov bruto oziroma 584 evrov neto regresa. Predlagani ukrep bi veljal, dokler gospodarska rast ne bo presegla 2,5 odstotka.
Podjetja, kot so Adria Airways, Holding Slovenske elektrarne, elektropodjetja, Slovenske železnice, Dars, Luka Koper, Aerodrom Ljubljana in številna druga, še ne vedo, kako bodo ravnala glede na veljavne kolektivne pogodbe.
Eni proti, drugi še ne vedo, kako, tretji se strinjajo
V sindikatu bančnih delavcev, kjer se še pogajajo, pa bodo takšni odločitvi nasprotovali. Na železnicah so dejali, da trenutno še potekajo pogajanja med poslovodstvom in socialnimi partnerji o varčevalnih ukrepih za letos, med drugim tudi o izplačilu regresa. Po kolektivni pogodbi mora biti regres izplačan do konca junija.
V Telekomu Slovenije pravijo, da bi znižanje zahtevalo spremembo kolektivne pogodbe ali pa aneks k pogodbi, o tem pa se za zdaj še niso odločili. Regres znaša 70 odstotkov povprečne plače in je lani znašal 1.045,48 evra bruto. V zavarovalnici Triglav bodo poziv vlade spoštovali, zato so sindikate že povabili k pogajanjem za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi, s katerim bi regres določili v višini, ki ga predlaga vlada.
Priporočila, naj tem podjetjem znižajo regrese, pa je že poslala tudi Agencija za upravljanje kapitalskih naložb.

Vlada bo porezala regrese