Foto: BoBo
Foto: BoBo

DUTB prodaja vse terjatve, skupaj s pripadki in stranskimi pravicami do šestnajsterice pravnih oseb, ki v razpisu niso omenjene, in so na dan 23. marec skupaj s pripadki znašale natančno 402.691.063,43 evra. Terjatve se prodajajo kot celota.

V primeru sklenitve prodajne pogodbe se vrednost poveča še za vse pripadke od 23. marca do dne plačila.

DUTB bo upošteval zavezujoče ponudbe, ki bodo najpozneje do 25. maja na njihov račun vplačali varščino v višini enega milijona evrov in bodo skupaj z zavezujočo ponudbo predložili tudi potrdilo o vplačilu varščine.

Ponudniki bodo imeli pred oddajo ponudbe in plačilom varščine možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije, povezane s terjatvami, ki so na prodaj. Skrbni pregled bo mogoče opraviti vsak dan do vključno 24 maja do 14. ure. Skrbni pregled se bo izvajal elektronsko 24 ur na dan, zanj je treba poleg podpisa dogovora o nerazkrivanju informacij plačati tudi varščino v višini 300.000 evrov.

DUTB je leto 2021 sklenil s 178,4 milijona evrov prilivov iz upravljanja premoženja in 63,2 milijona evrov dobička pred davki, upravlja pa še nekaj več kot 520 milijonov evrov premoženja (ocenjeno po pošteni vrednosti) v obliki nepremičnin, terjatev in lastniških naložb. Po zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank bo prenehal obstajati najpozneje do konca tega leta, pravni naslednik pa bo Slovenski državni holding.

Ministrstvo za finance je pripravilo poročilo o pravnem nasledstvu DUTB-ja in predlog podzakonskega akta za izvedbo omenjenega prenosa premoženja, ki sta v medresorskem usklajevanju, so na ministrstvu povedali na začetku aprila.

Delo je v soboto navajalo neuradna opozorila, da bo treba zaradi pozne priprave omenjenih dokumentov, ki ju mora v povolilnem obdobju potrditi vlada, čemur bodo nato sledile še aktivnosti za prenos nalog in premoženja, življenjsko dobo DUTB-ja podaljšati.