Po dveh mesecih rasti se je število brezposelnih tako znova znižalo tudi na mesečni ravni. Foto: BoBo
Po dveh mesecih rasti se je število brezposelnih tako znova znižalo tudi na mesečni ravni. Foto: BoBo

"Po dvomesečni rasti se je februarja brezposelnost ponovno znižala," so navedli v zavodu za zaposlovanje.

Decembra se je število brezposelnih na mesečni ravni povečalo za štiri odstotke, januarja pa za šest odstotkov. Med razlogi je sezonsko povečanje prijav zaradi izteka zaposlitev za določen čas.

Skoraj šest tisoč novih zaposlenih ali samozaposlenih

Tudi februarja je bilo med novoprijavljenimi največ takih, ki se jim je iztekla zaposlitev za določen čas. Na novo se je prijavilo skupno 5172 oseb, kar je 54,2 odstotka manj kot januarja in 0,1 odstotka več kot februarja lani. Od teh je bilo 2633 prijavljenih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 550 iskalcev prve zaposlitve in 883 trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov.
Zavod je iz evidence odjavil 7529 brezposelnih, od tega se jih je zaposlilo oz. samozaposlilo 5833, kar je 24,1 odstotka več kot januarja in 4,7 odstotka več kot februarja lani.

Brezposelnost v številkah

Po regijah

Februarja je brezposelnost na mesečni ravni upadla v vseh območnih službah zavoda, najbolj v Murski Soboti (-5,4 odstotka), Sevnici (-4,7 odstotka) in Novi Gorici (-4,2 odstotka).
Na letni ravni, glede na februar lani, se je brezposelnost zvišala v velenjski območni službi (+1,1 odstotka), v preostalih pa se je znižala, najbolj v novogoriški (-7,9 odstotka) in ljubljanski (-6,9 odstotka).

Kdo so registrirani brezposelni?

Metodološko pojasnilo zavoda za zaposlovanje: To so iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem razmerju, niso samozaposleni, niso poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu, niso kmetje, niso upokojenci, nimajo statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let, so zmožni za delo, so prijavljeni na ZRSZ-ju, aktivno iščejo zaposlitev in so pripravljeni sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki jim jo ponudi ZRSZ ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve. Za zaposlitev so zmožne brezposelne osebe od dopolnjenih 15 do 65 let starosti, pri katerih ni prišlo do popolne nezmožnosti za delo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

V prvih dveh mesecih je bilo v povprečju prijavljenih 78.663 brezposelnih, kar je 3,8 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2019.

Na novo se je prijavilo 16.460 brezposelnih, kar je 0,4 odstotka manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (9792 oz. 8,5 odstotka manj), sledili so trajno presežni delavci in stečajniki (2831 oz. 34 odstotkov več) ter iskalci prve zaposlitve (1245 oz. 6,5 odstotka manj).

Iz evidence se je od začetka leta odjavilo skupaj 14.268 brezposelnih, od teh 10.533 zaradi zaposlitve, kar je 3,3 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2019.

Po zadnjih podatkih statističnega urada, ki so na voljo za december lani, je bilo v državi 901.537 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 191 oseb manj kot novembra in 1,6 odstotka več kot decembra 2018. Stopnja registrirane brezposelnosti je decembra znašala 7,7 odstotka, kar je za 0,3 odstotne točke več kot novembra in za 0,4 odstotne točke manj kot decembra predlani. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 7,2 odstotka, žensk pa 8,4 odstotka. Najvišjo stopnjo je imela Območna služba Murska Sobota (13,0 odstotka), najnižjo pa Kranj in Nova Gorica (po 5,4 odstotka).