Tudi prihodke iz naslova oddajanja Airbnb je treba prijaviti, poudarja Furs. Foto: Pixabay
Tudi prihodke iz naslova oddajanja Airbnb je treba prijaviti, poudarja Furs. Foto: Pixabay


"Ste napovedali vse dohodke, ki ste jih dosegli v preteklih letih? Če jih še niste, storite to čim prej, najpozneje pa do 21. januarja 2018," so v sporočilu za javnost zapisali na Finančni upravi Republike Slovenije (Furs).
Furs bo na začetku prihodnjega leta izvajal poostrene dejavnosti nadzora pri fizičnih osebah, fizičnih osebah z dejavnostjo in pri pravnih osebah, ki so dosegale dohodke z oddajanjem nepremičnin v turistični najem, torej tudi prek spletnih portalov Booking, Airbnb in podobno.
Podatke, kdo je prejel dohodke iz tega naslova, so na Fursu že pridobili, poudarjajo. Kdor jih še ni prijavil, se lahko kazni izogne z institutom samoprijave. Izrečena globa znaša od 400 evrov do 30.000 evrov.
Na prijavljene dohodke bo davčna uprava obračunala dohodnino in tri odstotke obresti od neplačanega davka. Slednje velja tudi za obračun davka od dohodkov pravnih oseb.
Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene (npr. prek Airbnb ali Booking) le, če ima to dejavnost ustrezno registrirano. Fizična oseba, ki oglašuje ali oddaja nepremičnine v turistični najem in ni vpisana ali nima priglašenega dela, opravlja delo na črno. FURS je pripravil tudi brošuro, kako se registrirati "za nazaj" ali "za naprej".
Fizične osebe, ki želijo oddati nepremičnino ali njen del v najem za kratko časovno obdobje, lahko to počnejo na dva načina, navaja finančna uprava: lahko se registrirajo kot sobodajalci ali pa kot samostojni podjetniki.