Uprava Gorenja je v sredo po preučitvi ponudb treh potencialnih partnerjev iz Azije za najboljšega ponudnika izbrala kitajsko skupino Hisense. Foto: BoBo
Uprava Gorenja je v sredo po preučitvi ponudb treh potencialnih partnerjev iz Azije za najboljšega ponudnika izbrala kitajsko skupino Hisense. Foto: BoBo

Na Ljubljanski borzi so delnice Gorenja v četrtek poskočile za 65,44 odstotka. Rast je spodbudila informacija, da je družba za strateškega partnerja izbrala kitajsko skupino Hisense, ki je za delnico ponudila 12 evrov. Vlagatelji so tako z Gorenjevimi delnicami v četrtek opravili za 1,7 milijona evrov prometa.

Nadzorni svet Gorenja je skupščini v imenovanje za nadaljnja štiri leta predlagal dosedanje nadzornike Bachtiarja Djalila, Corinno Claudio Graf, Miho Košaka ter Bernarda Charlesa Pasquierja.

Glede preostalih treh mest med predstavniki kapitala v nadzornem svetu predlog sklepa predvideva, da ostanejo nezasedena. S tem bo omogočeno imenovanje manjkajočih članov nadzornega sveta po izvedenem prevzemu in spremembi delničarske strukture, kar bo bistveno zmanjšalo tveganja prevzemnika, je v obrazložitvi sklepa navedel prvi nadzornik Marko Voljč.

Skupščina bo predvidoma ugotovila tudi, da bilančni dobiček družbe ob koncu lanskega leta znaša nič. Za to so krivi dolgoročno odloženi stroški razvijanja, ki na presečni dan znašajo 67,8 milijona evrov in se morajo v skladu z računovodskimi standardi upoštevati kot odbitna postavka.

Skupina Gorenje je sicer v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 296 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je odstotek nad primerljivimi prihodki v enakem obdobju lani. Največjo rast so dosegli v vzhodni Evropi in zunaj evropskih trgov. Skupina je četrtletje končala z 2,5 milijona evrov čistega dobička, kar na letni ravni predstavlja 23,5-odstotno rast, so iz družbe sporočili v četrtek.

Gorenje sicer išče strateškega partnerja. Uprava podjetja je po preučitvi ponudb za najboljšega ponudnika v sredo izbrala kitajsko skupino Hisense, ki je za delnico ponudila 12 evrov, pod pogojem, da v prevzemnem postopku pridobi najmanj 50 odstotkov plus eno delnico družbe.

Na Ljubljanski borzi so delnice Gorenja v četrtek poskočile za 65,44 odstotka. Rast je spodbudila informacija, da je družba za strateškega partnerja izbrala kitajsko skupino Hisense, ki je za delnico ponudila 12 evrov. Vlagatelji so tako z Gorenjevimi delnicami v četrtek opravili za 1,7 milijona evrov prometa.