Lani je banka povečala vse ključne kategorije prihodkov. Foto: BoBo
Lani je banka povečala vse ključne kategorije prihodkov. Foto: BoBo

V primerjavi z letom 2016 je lanski nerevidirani dobiček iz rednega delovanja višji za 16 odstotkov, dobiček pred davki za 35 odstotkov, nerevidirani čisti dobiček pa predlani ustvarjenega presega za tri odstotke. V Gorenjski banki so boljše rezultate pripisali višjim prihodkom, ki so bili doseženi na račun uspešnega trženja, opaznega povečanja poslov na področju mednarodnega plačilnega prometa in prenovljene cenovne politike.

Bilančna vsota Gorenjske banke se je v letu 2017 povečala za 23,8 odstotka, na 1,87 milijarde evrov. Na račun povečanega obsega poslovanja se je kapitalska ustreznost banke v primerjavi s koncem leta 2016 sicer za 1,8 odstotne točke znižala, še vedno pa je visoka in po nerevidiranih podatkih znaša 16,1 odstotka.

Na področju kreditiranja je banki v letu 2017 na vseh segmentih uspelo povečati ne le število strank in sklenjenih poslov, ampak tudi obseg donosnih posojil. Poleg tega je banka nedonosne izpostavljenosti zmanjšala za nadaljnje štiri odstotne točke in je ob koncu lanskega leta njihov delež v tveganem portfelju znašal še 7,4 odstotka.

Tržni delež Gorenjske banke se je lani s 4,1 odstotka povzpel na 4,9 odstotka. "Poslovno leto 2017 je Gorenjska banka torej zaključila dobičkonosno ter s stabilnim kapitalskim, likvidnostnim in tržnim položajem," so še dodali v banki, ki bi sicer lahko kmalu dobila nove lastnike.

Sredi marca sicer poteče 45-dnevni rok, ki ga je skupščina Save dala srbski AIK banki, da predloži vsa potrebna in veljavna dovoljenja za prevzem Gorenjske banke. Srbski poslovnež Miodrag Kostić, ki želi prek svoje srbske AIK banke prevzeti Gorenjsko banko, je prepričan, da bo v roku dobil vsa potrebna dovoljenja in končal postopek nakupa delnic banke, čeprav mu je srbska banka odvzela dovoljenje.