Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport so poudarili, da je nujnost ustreznejše ureditve kratkoročnega oddajanja nepremičnin v najem prepoznal tudi EU, zato so bila nedavno na tem področju v zakonodajnem postopku dogovorjena nova pravila za večjo preglednost in lažje zakonodajno urejanje področja.

Slovenija in druge članice EU-ja bodo imele po objavi uradnega prevoda nove uredbe v nacionalne jezike dve leti za prenos vsebine v domačo zakonodajo. Evropska uredba sicer, kot so strnili na ministrstvu, predvideva vzpostavitev registra kratkotrajnih namestitev, v katerega bo treba vpisati stanovanja, namenjena kratkotrajnemu oddajanju v najem.

Tak mehanizem bo omogočil enotno identifikacijo namestitvenih zmogljivosti, ki se oddajajo prek platform za trženje v celotnem EU-ju. To bo članicam omogočalo, da bodo prejemale podatke od spletnih platform o dejavnostih nastanitvenih enot kratkoročnega najema za namen nadzora, agregirane podatke pa tudi za raziskave in ustvarjanje politik.

Skladno s prenovljeno evropsko zakonodajo bo tudi Slovenija v sklopu prenove zakona o gostinstvu vzpostavila nacionalni sistem prijave ponudnikov kratkoročnega najema v register, da bi s tem zagotovila doslednejši nadzor in izvajanje stanovanjske zakonodaje. V zakonodaji sicer že obstaja obveznost predhodnega vpisa turističnih nastanitev, tudi stanovanj, ki jih oddajajo sobodajalci, v register nastanitvenih obratov, a bo treba sistem v manjši meri vsebinsko, v večji meri pa tehnično prilagoditi zahtevam nove zakonodaje EU-ja, so navedli na ministrstvu.

Več pristojnosti občin

Predlog novega zakona bo vseboval še nekatere druge rešitve, s katerimi bo država uredila kratkoročno oddajanje v najem. Ker vse občine niso v istem položaju, bodo po načrtih več pristojnosti dobile lokalne skupnosti, da bodo lahko področje uredile glede na stanje in potrebe na svojem območju.

"Doseči moramo namreč ustrezno ravnovesje med omogočanjem turistične ponudbe in zagotavljanjem ustreznih pogojev za dolgotrajen najem," so osnovni cilj pojasnili na ministrstvu in poudarili, da zakon nikakor ne bo prepovedal kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom.

Podrobnosti so sicer trenutno še v usklajevanju z deležniki, v zadnjih tednih pa se je najprej omenjala omejitev tovrstnega oddajanja na 30 in 60 dni, pozneje pa naj bi v pogovorih številko dvignili na 120 dni.

Kakšna bo vsebina osnutka zakonskega predloga, naj bi bilo znano sredi maja, ko bo besedilo v javni obravnavi in ga bodo tudi predstavili javnosti. Že v sredo naj bi medtem mnenja o njem izmenjali na strateškem svetu za turizem.

Ureditev kratkoročnega oddajanja v najem na gospodarskem ministrstvu sicer pripravljajo v sodelovanju z ministrstvom za solidarno prihodnost, ki je primarno pristojno za stanovanjsko problematiko, najemnine in stanovanjsko zakonodajo.

Zakonska sprememba ne bo rešila stanovanjskih težav

Ob tem opozarjajo, da samo ta zakonska sprememba ne bo rešila stanovanjske problematike oz. problematike visokih najemnin. Potrebne so tudi druge rešitve, kot so ustrezna stanovanjska politika, gradnja več stanovanj ter ustrezne davčne rešitve na tem področju, so navedli.

Glede kratkoročnega oddajanja prek platforme Airbnb imajo na ministrstvu za gospodarstvo podatek, da se je v obdobju med lanskim in letošnjim marcem v Ljubljani na njej oglaševalo 2365 nepremičnin, na ravni Slovenije pa 12.912.