HSE se zaradi Teša 6 sooča z likvidnostnimi težavami. Foto: BoBo
HSE se zaradi Teša 6 sooča z likvidnostnimi težavami. Foto: BoBo

Upad prihodka je bil na medletni ravni 18,1-odstoten, čisti dobiček pa se je povečal za skoraj 43 odstotkov, je razvidno iz HSE-jevega letnega poročila za 2012. Izkazani rezultati po mnenju prvega moža Holdinga Slovenskih elektrarn (HSE) Blaža Košoroka pomenijo uspeh. Upad prihodkov je Košorok pripisal predvsem posledicam krize in posledično izredno nizkim cenam električne energije. Poslovanje na ravni skupine v letu 2013 naj bi bilo znano prihodnji mesec.

Družbe HSE-ja so lani proizvedle skupaj 8,3 teravatnih ur (TWh) električne energije oz. dva odstotka nad načrti, HSE pa je prodal 28,8 TWh električne energije, kar je devet odstotkov nad načrti. Nad načrti je tudi stanje v prvem trimesečju letos. Družbe HSE-ja so od januarja do marca proizvedle 2,2 TWh električne energije oz. 28 odstotkov nad načrti, skupaj s trgovanjem pa je HSE prodal 7,1 TWh energije oz. osem odstotkov nad načrti. Čisti dobiček na ravni skupine je v tem obdobju znašal 26 milijonov evrov.

Nujna reorganizacija
"HSE kot skupina in kot družba ni v razsulu, pri nas ni kaosa, ampak določene stvari želimo pripeljati na pravo pot,"
je poudaril Košorok. Skupina HSE, obremenjena z gradnjo šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš), se namreč sooča z likvidnostnimi težavami, generalni direktor HSE-ja pa je poudaril, da je "stanje stvari zelo resno in terja določene ukrepe v smislu racionalizacije, optimizacije poslovanja".

Potrebna je konsolidacija vseh družb v skupini za ohranjanje ustrezne likvidnosti - pereče stanje je v Tešu, Termoelektrarni Trbovlje in Premogovniku Velenje. Nujne so tudi optimizacija in reorganizacija ter preverjanje ekonomske upravičenosti posameznih naložb; z Gen energijo pa se tako že pogovarjajo o odprodaji deleža v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi.

V reorganizacijo sodi tudi prenovitev plačilnih sistemov in zaradi katere so na noge že skočili sindikati. Najprej bodo optimizirali stroške vzdrževanja, storitev in blaga, šele na koncu pridejo stroški dela; predlog se nanaša na znižanje plač po individualnih pogodbah, medtem ko je predlog za znižanje ostalih plač težavnejši. "V državi se mora končno najti neki junak, ki bo odpovedal kolektivno pogodbo elektrogospodarstva, ker je zastarela," je dodal.

Zniževanja števila zaposlenih bi se po pojasnilih Košoroka lotili z mehkim načinom - npr. z upokojevanjem, a poslovodstvo HSE-ja se pod grožnjo s stavko ne bo odpovedalo ukrepom, je dejal Košorok.

Še šesti investicijski program Teša
Izvršni direktor trženja Tomaž Štokelj pa je zavrnil očitek sindikata, da preveč trgujejo z električno energijo in vzpostavljajo HSE tveganju ter povzročajo izgubo - opozoril je, da so v preteklih letih cene električne energije na trgu strmo padle, HSE pa je tudi leta 2011, ki so ga sindikati izpostavili, prodal več elektrike, kot pa je kupil.

Glede šestega investicijskega noveliranega programa za Teš 6 je Košorok pojasnil, da ta "čaka" na načrt finančnega poslovnega prestrukturiranja za Premogovnik Velenje, ki naj bi bil končan konec meseca. Ta bo namreč pokazal, ali je cena premoga 2,25 evra za gigadžul za Teš 6 dosegljiva. Poleg tega bodo v Tešu opravili recenzijo dokumenta, narediti morajo tudi t. i. test zasebnega vlagatelja.