Premogovnik Velenje je v fazi prestrukturiranja. Foto: BoBo
Premogovnik Velenje je v fazi prestrukturiranja. Foto: BoBo
Tudi velenjski rudarji preklicali stavko

Ob tem so podpisali tudi sporazum, s katerim želijo urediti razmere za normalno poslovanje skupine Premogovnik Velenje. Uprava premogovnika in Košorok sta se zavezala, da bosta v treh mesecih pripravila program finančnega in poslovnega prestrukturiranja, ki bo skupini Premogovnik Velenje omogočil pozitivno poslovanje v skupini HSE.

Premogovnik Velenje bo do julija izdelal nov strateški razvojni načrt, ki bo skupaj s finančnim prestrukturiranjem predstavljal temelj nadaljnjega poslovanja celotne skupine. Skupina Premogovnik Velenje je sicer v fazi intenzivnega prestrukturiranja, izločanja poslovno nepotrebnih sredstev in dezinvestiranja. "Ta faza je načrtovana že dalj časa in se tudi izvaja, so pa zahtevne gospodarske okoliščine in položaj na slovenskem nepremičninskem trgu zdaj bistveno bolj zaostreni in močno otežujejo izvajanje omenjenih procesov," so poudarili v premogovniku.

Usklajevanje tolmačenja podpisanih pogodb
Vodstvi premogovnika in HSE-ja bosta v treh mesecih uskladili tolmačenje že podpisanih pogodb in po potrebi podpisali nove. Prav tako bosta zagotovili izplačilo delovne uspešnosti vsem zaposlenim v skupini Premogovnik Velenje, katerih plače so vezane na kolektivno pogodbo premogovnika. Regres za lani bo ostal v znesku minimalne plače.

Košorok si bo prizadeval, da bo do 1. julija s socialnimi partnerji v okviru ekonomsko-socialnega sveta HSE-ja uskladil plačna razmerja in dodatna izplačila družb v skupini HSE. Poskrbel bo tudi, da se že opravljeni posli v skupini HSE poplačajo, in sicer najpozneje v treh mesecih.

Podpisniki sporazuma si bodo poleg tega prizadevali uskladiti ceno premoga, ki bo vsebovala vse stroške, nastale pri procesu izkopavanja premoga.

Delavci Premogovnika Velenje so na začetku meseca izvedli dveurno opozorilno stavko, nekaj dni pozneje pa so stavko zamrznili do 24. marca. Premogovnik je vmes dobil novo vodstvo, saj je prejšnja uprava z Milanom Medvedom na čelu odstopila. Začasno upravo vodi Ivan Pohorec.

Tudi velenjski rudarji preklicali stavko