Primerjava s prejšnjim četrtletjem kaže, da je napoved zaposlovanja izboljšana v osmih gospodarskih panogah od skupaj desetih. Najbolj opazno rast so dosegli delodajalci v panogi gradbeništva, in sicer za 16 odstotnih točk. Tudi primerjava z zadnjim četrtletjem lanskega leta kaže, da so se zaposlitvene možnosti v gradbeni panogi močno izboljšale, in sicer kar za 22 odstotnih točk. Foto: BoBo
Primerjava s prejšnjim četrtletjem kaže, da je napoved zaposlovanja izboljšana v osmih gospodarskih panogah od skupaj desetih. Najbolj opazno rast so dosegli delodajalci v panogi gradbeništva, in sicer za 16 odstotnih točk. Tudi primerjava z zadnjim četrtletjem lanskega leta kaže, da so se zaposlitvene možnosti v gradbeni panogi močno izboljšale, in sicer kar za 22 odstotnih točk. Foto: BoBo
false
O najmočnejšem zaposlitvenem utripu poročajo delodajalci v osrednji regiji, kjer neto napoved zaposlovanja znaša +13 odstotkov. Foto: BoBo
Kmalu še več prostih delovnih mest

gospodarskih panogah od desetih in v vseh slovenskih regijah.

Neto napoved zaposlovanja po sezonski prilagoditvi podatkov znaša 11 odstotkov, kar so najboljši obeti v šestih letih, kaže raziskava družbe Manpower, v kateri je sodelovalo 620 delodajalcev.

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem in enakim obdobjem lani je neto napoved zaposlovanja izboljšana za pet odstotnih točk.

Slovenski trg dela znova pričakuje stabilnost
Sodeč po rezultatih raziskave 14 odstotkov delodajalcev načrtuje rast zaposlovanja, šest odstotkov delodajalcev načrtuje upad, 77 odstotkov delodajalcev, ki so sodelovali v raziskavi, pa sprememb v zaposlitveni strukturi v obdobju med oktobrom in decembrom ne predvideva.

V štirih panogah delodajalci predvidevajo najmočnejše zaposlitvene priložnosti od začetka izvajanja raziskave pred šestimi leti. Omenjene panoge so proizvodnja (+21 odstotkov), gradbeništvo (+18 odstotkov), panoga javne uprave in socialnih storitev (+10 odstotkov) ter panoga gostinstva in hotelirstva (+osem odstotkov).

Dobre so tudi zaposlitvene možnosti v panogah transporta, logistike in komunikacij ter trgovine na debelo in drobno, kjer delodajalci poročajo o 14-odstotni neto napovedi zaposlovanja.

Medtem delodajalci v panogah kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova v obdobju zadnjih treh mesecev letošnjega leta ne nameravajo zaposlovati.

Izvršni direktor družbe Manpower Rudi Čebulj je rezultate pospremil z besedami, da v splošnem več kot sedem od desetih delodajalcev pričakuje, da se struktura zaposlovanja v njihovem podjetju ne bo spremenila, tako slovenski trg dela znova pričakuje stabilnost.

"Še več, tokrat smo priča rekordno močnim napovedim od začetka izvajanja raziskave v 2011 v kar štirih panogah, eni regiji in eni skupini podjetij, kar je odličen znak oživitve, zaupanja in izboljšanja slovenskega trga dela," je poudaril.

Zakaj tak porast pri napovedanem zaposlovanju v Sloveniji? "Velik del gospodarstva je odvisen od poslovanja s tujimi podjetji. In če pogledamo tudi napovedi v drugih državah, ena sama država - Brazilija - izkazuje negativno napoved za prihodnje tri mesece, medtem ko v Evropi praktično vse države izkazujejo pozitivno rast zaposlovanja," je Čebulj pojasnil za Televizijo Slovenija.

Najmočnejši trg dela v osrednji regiji
O najmočnejšem zaposlitvenem utripu sicer poročajo delodajalci v osrednji regiji, kjer neto napoved zaposlovanja znaša 13 odstotkov. O dobrih zaposlitvenih možnostih poročajo tudi delodajalci v jugovzhodni regiji z neto napovedjo 11 odstotkov, kar je najmočnejša napoved od začetka izvajanja raziskave leta 2011.

Medtem so delodajalci v severovzhodni in v jugozahodni regiji previdnejši in poročajo o neto napovedi zaposlovanja, ki znaša devet odstotkov.

"Največja podjetja, to so tista, ki zaposlujejo več kot 250 ljudi, so napovedala največjo težnjo po zaposlovanju, ki je hkrati tudi rekordna v teh šestih letih. Velik del teh delodajalcev pa prihaja iz osrednje regije," Čebulj pojasnjuje moč trga v osrednji regiji.

"Izkazalo se je, da ko imajo največji delodajalci težnjo po zaposlovanju, to potegne za sabo celotno gospodarstvo, torej tudi srednja in manjša podjetja," je dodal.

Najživahnejši zaposlitveni utrip bo v Indiji
Rezultati globalne raziskave za četrto četrtletje, ki temeljijo na opravljenih razgovorih s skoraj 59.000 delodajalci v 43 državah, kažejo, da bodo delodajalci v 42 državah zaposlovali v različnem obsegu. V obdobju od oktobra do decembra upad v zaposlovanju napovedujejo le delodajalci v Braziliji.

O najmočnejših namerah zaposlovanja do konca letošnjega leta sicer poročajo delodajalci v Indiji, na Japonskem, v Tajvanu in ZDA, o najšibkejših zaposlitvenih namerah pa poleg brazilskih poročajo še delodajalci iz Belgije, Finske, Italije in Švice.

Kmalu še več prostih delovnih mest