Zaradi več kot desetodstotne spremembe pri cenah sklenjenih nepremičninskih poslov je treba vrednosti nepremičnin preindeksirati. Foto: MMC RTV SLO
Zaradi več kot desetodstotne spremembe pri cenah sklenjenih nepremičninskih poslov je treba vrednosti nepremičnin preindeksirati. Foto: MMC RTV SLO

Vrednost nepremičnin se bo v primerjavi s tisto, ki je v registru Geodetske uprave Republike Slovenije zapisana zdaj, znižala od 10 do 30 odstotkov, povprečno znižanje pa po besedah ministra za infrastrukturo, znaša 17 odstotkov. To pomeni, da se bo za toliko znžal tudi nepremičninski davek, je dodal.

Nova indeksacija namreč vrednost prilagaja tržnim cenam v določenem obdobju, sprememba pa se bo najbolj poznala v vrednosti lokalov, pisarn in zemljišč za gradnjo. Vrednost nepremičnin bo znižana tudi na območjih, na katerih je bila do zdaj najvišja.

Novo ocenjena vrednost nepremičnin bo tudi osnova za napovedani davek na nepremičnine. Informativna obvestila s predvidenim izračunom davka in novo oceno vrednosti nepremičnine naj bi ministrstvo lastnikom poslalo v začetku prihodnjega leta.

Do sprememb pri vrednostih nepremičnin sicer prihaja, ker so se cene nepremičnin v sklenjenih nepremičninskih poslih na določenih območjih spremenile za več kot deset odstotkov. Za obdobje indeksacije pri novih izračunih je bil upoštevan čas med 1. julijem 2010 in 1. januarjem 2013, Gurs pa je temu dodal še obdobje zadnjih šestih mesecev (od 1. januarja 2013 do 1. julija 2013).

Vrednosti stanovanj in hiš bodo znižane na območjih Primorske, osrednje Slovenije, Gorenjske, Dolenjske ter okolice Maribora in Celja.
Vrednosti stanovanj bodo za od 16 do 17 odstotkov znižane v središču Ljubljane, Postojni, Novi Gorici, Idriji in na območju Bohinja, za do 15 odstotkov bodo nižje na območju južno od Ljubljane, v okolici Nove Gorice in pri Litiji.
Na največ območjih bodo znižane za 10 do 12 odstotkov, in sicer na širšem območju Ljubljane, Maribora, Novega mesta, Radovljice, v Celju, Kranju, na Jesenicah, na Obali, Krasu in v Posočju. Vrednosti hiš bodo za 25 odstotkov znižane v okolici Jesenic, za 24 odstotkov v nekaterih predelih Ljubljane, za 19 do 20 odstotkov na območjih severno in zahodno od Ljubljane, na Obali, na Bohinjskem in na območju Kranjske Gore, za 14 do 15 odstotkov med drugim na območju od Ljubljane proti Vrhniki, na delih Gorenjske, v okolici Celja, deloma ob povezavi med Ljubljano in Dolenjsko, na območju južno od Maribora. Za od 12 do 10 odstotkov bodo nižje med drugim na Krasu, Primorskem, širšem območju Novega mesta.
Največje znižanje bo pri pisarnah in lokalih na območjih večjih mest, in sicer za 25 odstotkov v Novi Gorici in Mariboru, za 19 odstotkov v delu Ljubljane, za 10 odstotkov bodo vrednosti znižane večinoma na Gorenjskem.
Vrednost zemljišč za gradnjo stavb bo za 25 odstotkov znižana na delih Obale, v Postojni, deloma v Ljubljani in naprej proti Gorenjski, v okolici Bleda in Bohinja ter na območju ob povezavi proti Kranjski Gori. Za 20 do 19 odstotkov bodo znižane na območjih Notranjske, Dolenjske, tudi Ptuja in Kranja, za 17 do 15 odstotkov med drugim ob povezavi proti Kočevju, na območju Brežic, ponekod na Gorenjskem, na območju Celja, za 12 do 10 odstotkov na Goriškem, severno in jugovzhodno od Ljubljane ter ponekod na Gorenjskem.
Za industrijske stavbe bo znižanje 20-odstotno na območju Maribora, 15-odstotno na širših območjih ob Slovenske Bistrice in Ptuja do meje z Avstrijo, 10-odstotno bo znižanje na Obali, Krasu, v Ljubljani in širši okolici, na Gorenjskem, Celjskem, Dolenjskem, v Zasavju, tudi na Koroškem.
Za kmetijska zemljišča in gozdove se vrednosti ne bodo spremenile, saj zabeležene spremembe niso presegale 10 odstotkov vrednosti