Foto:
Foto:

V družbi, ki se po prodaji števcev uvršča med največje na svetu, se zavedajo majhnosti in specifičnosti slovenskega trga, zato so svoje izdelke prisiljeni predvsem izvažati.

Poleg matične družbe v Kranju tvori skupino Iskraemeco še 17 podjetij v Evropi in Aziji. Iskraemecove trgovske družbe so poleg novoustanovljene v Švici še v Avstriji, Belgiji, Italiji, Nemčiji, na Švedskem in v Veliki Britaniji.