V Sloveniji so številne kmetijske zadruge. Foto: Goran Rovan
V Sloveniji so številne kmetijske zadruge. Foto: Goran Rovan

Letošnji dan zadružništva poteka pod geslom "Izberite zadruge, izberite enakost." Mednarodna zadružna zveza (ICA) ob današnjem dnevu poudarja, da je enakost temeljna vrednota, ki zagotavlja, da so vsi ljudje lahko deležni koristi ekonomskega in socialnega razvoja.

"Še vedno živimo v svetu, v katerem je neenakost močno razširjena. Po zadnjih podatkih 0,7 odstotka svetovnega prebivalstva razpolaga s 44 odstotki bogastva, medtem ko 70 odstotkov ljudi razpolaga samo s tremi odstotki," so zapisali v ICA-ju in opozorili, da so povsod po svetu ljudje še vedno diskriminirani na podlagi spola, starosti, vere ali družbenoekonomskega položaja.

Enakost je bila od vsega začetka ključna vrednota zadružnega gibanja. Z vzpostavitvijo zadrug so ljudje po vsem svetu izbrali demokratični poslovni model, ki spodbuja enakost, še poudarjajo v ICA-ju.

Po njihovih podatkih je po svetu več kot 2,6 milijona zadrug, ki imajo več kot milijardo članov, kar je trikrat več, kot je neposrednih lastnikov ali podjetij, katerih lastniki so vlagatelji. 250 milijonov ljudi je zaposlenih ali pa je njihovo preživetje odvisno od zadrug. 300 največjih zadrug ustvarja 2200 milijard dolarjev letnega dohodka, gibanje pa se še posebej krepi na hitro rastočih trgih Brazilije, Indije in Kitajske.

Slovensko gospodarsko ministrstvo bo dan zadružništva proslavilo naslednji teden z več dogodki. V sklopu izvajanja vladnega strateškega projekta spodbujanja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije bo prihodnji teden gostilo generalnega sekretarja Evropskega združenja zadrug CECOPA Bruna Roelantsa, ki bo v ponedeljek v Mariboru vodil posvet na temo Potenciali delavskih zadrug za ustvarjanje delovnih mest v Sloveniji.

V torek bo nato na vladi delovni posvet predstavnikov vladnih projektnih skupin za zadružništvo in socialno podjetništvo z Roelantsom na temo razvoja na tem področju v Sloveniji. V sredo pa se bo gost v DZ-ju sestal s člani odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, nato pa še z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom.