Najvišjo povprečno bruto plačo so prejeli zaposleni v HSE-ju, najnižjo pa v mariborski družbi Energija plus - razlika znaša 2.156,13 evra. Foto: BoBo
Najvišjo povprečno bruto plačo so prejeli zaposleni v HSE-ju, najnižjo pa v mariborski družbi Energija plus - razlika znaša 2.156,13 evra. Foto: BoBo

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega po kolektivni pogodbi elektrogospodarstva je bila sicer lani za 2,8 odstotka višja kot v letu 2012, od povprečne slovenske bruto plače pa je bila višja kar za 45,7 odstotka, kaže poročilo o plačah zaposlenih v družbah elektrogospodarstva in premogovništva v letu 2013, ki ga je objavilo ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Razlogi za višje plače od povprečja so po pojasnilih ministrstva višja kvalifikacijska struktura zaposlenih, izmensko delo, dežurstva ter delo ob nedeljah in praznikih.

Največ v HSE-ju, najmanj v Energiji plus
Najvišjo povprečno mesečno bruto plačo so prejeli zaposleni po kolektivni pogodbi v HSE-ju, in sicer 3.841,86 evra, kar je 0,6 odstotka več kot leto prej. Najmanj so medtem prejeli v Energiji plus - povprečna mesečna bruto plača je tam znašala 1.685,73 evra, kar v medletni primerjavi predstavlja 2,9-odstotno rast. Čeprav so v tej mariborski družbi prejeli najnižje plače v elektrogospodarstvu, pa je tamkajšnja bruto plača od slovenskega povprečja višja za 10,7 odstotka.

Mastni denarci na individualni pogodbi
V elektrogospodarstvu je bilo lani povprečno zaposlenih 6.200 delavcev, kar je 15 zaposlenih oz. 0,2 odstotka manj kot leto prej.

Po individualni pogodbi je bilo lani povprečno zaposlenih 145 delavcev s povprečno mesečno bruto plačo 7.466,39 evra, kar je 2,1 odstotka več kot 2012. Najvišjo povprečno bruto plačo v znesku 10.162,87 evra so izplačali v družbi HESS, najnižjo - 4.234,95 evra - pa v družbi Gorenjske elektrarne. V HSE-ju je medtem znašala 9.957,11 evra.

Tudi v premogovništvu višje od slovenskega povprečja
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega po kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije je lani medtem znašala 2.231,44 evra in je bila za 4,9 odstotka nižja kot v letu 2012 ter za 46,5 odstotka višja od slovenskega povprečja. V premogovništvu so bili lani povprečno zaposleni 1.603 delavci, kar je 71 ljudi oz. 4,2 odstotka manj kot leto prej.

V premogovništvu je bilo lani po individualni pogodbi povprečno zaposlenih devet ljudi, ki so prejeli povprečno mesečno bruto plačo 6.531,94 evra oz. 3,4 odstotka manj kot 2012. V Rudniku Trbovlje-Hrastnik je povprečna bruto plača znašala 7.259,50 evra oz. na ravni 2012, v Premogovniku Velenje pa 5.561,41 evra oz. 9,4 odstotka manj kot 2012.

Vse družbe v elektrogospodarstvu in premogovništvu so lani izplačale regres, pri vseh je bil skladen z zakonom o intervencijskih ukrepih - izplačale so namreč regres v višini minimalne plače, v bruto znesku 783,66 evra. Nekaj družb je lani in letos izplačalo razliko regresa za
leto 2012 na osnovi prejetih sodb oz. sklenjene poravnave med družbo in sindikatom.